UPM.FI

Osavuosikatsaus Q4/2014: UPM:llä vahva tulostahti, tase ennätyksellisen vahva

Pörssitiedote 3.2.2015 9.35 EET

UPM-Kymmene Oyj Tilinpäätöstiedote 3.2.2015 klo 9.35 EET

Osavuosikatsaus Q4/2014: UPM:llä vahva tulostahti, tase ennätyksellisen vahva


Q4 2014 verrattuna Q4 2013

· Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,32 (0,27) euroa ja raportoitu 0,01 (0,06) euroa
· Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 230 (207) miljoonaan euroon eli 9,1 (8,0) %:iin liikevaihdosta
· UPM aloitti uuden kannattavuuden parannusohjelman, jonka tavoitteena on 150 miljoonan euron vuotuinen tulosvaikutus vuoden 2015 loppuun mennessä
· Nettovelat laskivat ennätysalhaiselle tasolle, 2 401 (3 040) miljoonaan euroon
· UPM:n Lappeenrannan biojalostamo aloitti kehittyneen uusiutuvan dieselin kaupallisen tuotannon tammikuussa 2015

Vuosi 2014 verrattuna vuoteen 2013

· Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 1,17 (0,91) euroa ja raportoitu 0,96 (0,63) euroa
· Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 847 (683) miljoonaan euroon eli 8,6 (6,8) %:iin liikevaihdosta tuloksellisen 200 miljoonan euron kannattavuusohjelman ansiosta
· Kasvuhankkeet sellussa, tarramateriaaleissa ja tarralaminaateissa etenivät hyvin ja valmistuvat vuoden 2015 aikana
· Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 1 241 (735) miljoonaa euroa
· Hallitus ehdottaa osingon nostoa 0,70 (0,60) euroon osaketta kohden

Tunnuslukuja Q4/2014 Q4/2013 Q3/2014 Q1-Q4/2014 Q1-Q4/2013
Liikevaihto, milj. euroa 2 531 2 588 2 415 9 868 10 054
EBITDA, milj. euroa 330 302 346 1 287 1 155
% liikevaihdosta 13,0 11,7 14,3 13,0 11,5
Liikevoitto/tappio, milj. euroa 71 134 236 674 548
ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 230 207 235 847 683
% liikevaihdosta 9,1 8,0 9,7 8,6 6,8
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 57 115 214 667 475
ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 216 188 213 774 610
Kauden voitto/tappio, milj. euroa 8 36 182 512 335
Tulos per osake, euroa 0,01 0,06 0,34 0,96 0,63
ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,32 0,27 0,32 1,17 0,91
Oman pääoman tuotto, % 0,4 1,9 9,7 6,9 4,5
ilman kertaluonteisia eriä, % 9,2 7,5 9,1 8,3 6,4
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,86 0,49 0,57 2,33 1,39
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 14,02 14,08 14,33 14,02 14,08
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 32 41 36 32 41
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 2 401 3 040 2 726 2 401 3 040

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q4:n ja koko vuoden 2014 tulosta:

"UPM:n viimeinen vuosineljännes oli hyvä, ja yhtiö päätti vuoden vahvassa tulosvireessä. Vuonna 2014 liikevoittomme nousi 24 % edellisvuoteen verrattuna onnistuneiden kannattavuustoimenpiteiden ansiosta. Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli koko vuonna 8,3 % ja liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti 2,33 euroa.

Olen erityisen tyytyväinen erinomaiseen rahavirtaamme. Tasaisen vahvan rahavirran ansiosta taseemme oli vuoden lopussa vahvempi kuin koskaan aiemmin yhtiön historiassa.

Kaikki kuusi UPM:n liiketoiminta-aluetta tekivät hyvää tulosta vuonna 2014, ja neljä kuudesta liiketoiminta-alueesta saavutti tai ylitti pitkän aikavälin tulostavoitteensa.

Myös UPM:n kasvuhankkeissa saavutettiin useita merkkipaaluja vuoden 2014 aikana. Vuoden aikana käynnistyneet sellun, tarramateriaalien ja tarralaminaatin laajennushankkeet ovat edenneet hyvin, ja ne valmistuvat vuoden 2015 aikana. Lappeenrannan biojalostamon valmistaman kehittyneen uusiutuvan dieselin kaupallinen tuotanto käynnistyi tammikuussa 2015. Kahdeksan vuoden tutkimuksen ja kehityksen, pilotoinnin ja rakentamisen jälkeen hetki oli historiallinen.

Tänään UPM:n hallitus on päättänyt uudesta osinkopolitiikasta, jonka tavoitteena on osinko, joka on 30-40 % liiketoiminnan rahavirrasta per osake. Tämän politiikan mukaisesti yhtiön hallitus esittää vuoden 2014 osingoksi 0,70 euroa per osake.

Liiketoimintojemme hyvän tuloksen, vahvan rahavirran sekä toimialallamme erinomaisen taseen ansiosta olemme ainutlaatuisessa asemassa, ja voimme samanaikaisesti jakaa houkuttelevaa osinkoa, toteuttaa kohdennettuja kasvuhankkeita sekä tarttua strategisiin tilaisuuksiin."

Näkymät vuodelle 2015

Vuonna 2014 saavutetun paremman kannattavuustason arvioidaan jatkuvan vuonna 2015, ja näemme mahdollisuuksia parantaa edelleen. Kannattavuudelle luovat pohjan 150 miljoonan euron kannattavuuden parannusohjelma sekä kasvuhankkeiden ensimmäiset positiiviset tulosvaikutukset. Kannattavuuteen vaikuttavat alemmat sanoma- ja aikakauslehtipaperien hinnat ja alemmat sähkön myyntihinnat vuoden alusta. Tämänhetkinen heikentynyt euro ja alentunut öljyn hinta tukevat yhtiön tulosta.

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä julkaisupäivänä 3. helmikuuta 2015 klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Jussi Pesonen esittelee tuloksen myös samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä lehdistötilaisuudessa klo 14.30. Lehdistötilaisuus järjestetään UPM:n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1.

Puhelinkonferenssin ja webcastin tiedot:

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai tästä linkistä.

Kysymysten esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua, jotta kokous voidaan aloittaa aikataulussa.

Webcast-esitys on katsottavissa 12 kuukauden ajan yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM - Financial Statements for the year 2014

Puhelinnumero: +358 (0) 9 817 10495

**

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä löytyy yhtiön vuoden 2013 vuosikertomuksen sivuilta 73-74.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Media Desk
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi