UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • Osakeohjelmat 2015-2017 UPM:n osakepohjaisissa kannustejärjestelmissä ja osaketoimitukset 2012-2014 ohjelmien perusteella

Osakeohjelmat 2015-2017 UPM:n osakepohjaisissa kannustejärjestelmissä ja osaketoimitukset 2012-2014 ohjelmien perusteella

Pörssitiedote 25.2.2015 10.00 EET

UPM-Kymmene Oyj   Pörssitiedote   25.2.2015 klo 10.00 EET

Osakeohjelmat 2015-2017 UPM:n osakepohjaisissa kannustejärjestelmissä ja osaketoimitukset 2012-2014 ohjelmien perusteella

UPM:n hallitus on hyväksynyt yhtiön pitkän aikavälin kannustejärjestelmien eli tulosperusteisen osakepalkkiojärjestelmän (Performance Share Plan) sekä viivästetyn osakepohjaisen kannustepalkkiojärjestelmän (Deferred Bonus Plan) mukaiset uudet osakepalkkio-ohjelmat kaudelle 2015-2017.

Pitkän aikavälin kannustejärjestelmät koostuvat vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää UPM:n hallituksen hyväksyntää.

Tulosperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2015-2017 ansaintakriteerinä on osakkeen kokonaistuoton kehitys ajanjaksolla 2015-2017.

Viivästetyn osakepohjaisen kannustepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerit perustuvat konsernin käyttökatteeseen ja kunkin liiketoiminta-alueen käyttökatteeseen. Kauden 2015-2017 ohjelma koostuu yhden vuoden ansaintajaksosta (2015) ja sitä seuraavasta kahden vuoden rajoitusjaksosta (2016-2017).

Kauden 2015-2017 osakepalkkio-ohjelmien piiriin kuuluu yhteensä noin 380 henkilöä. Mikäli asetetut ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, näiden ohjelmien perusteella luovutettavien osakkeiden kokonaismäärä on arviolta enintään 1 680 000 osaketta. Edellä mainittu osakepalkkioiden arvioitu enimmäismäärä on ilmaistu palkkioiden bruttomääränä, josta vähennetään asianmukaiset verot ennen kuin osakkeet toimitetaan ohjelmien piirissä oleville henkilöille.

Osakkeet luovutetaan antamalla jo olemassa olevia osakkeita, joten ohjelmilla ei ole laimentavaa vaikutusta. Ansaintakriteerien saavuttamisen lisäksi palkkion saaminen on kummassakin ohjelmassa ehdollinen työsuhteen jatkumiselle. Kauden 2015-2017 ohjelmien perusteella ansaitut osakepalkkiot toimitetaan vuonna 2018.

Tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman 2012-2014 perusteella ansaittiin yhteensä 238 387 osaketta, mikä tarkoittaa, että ansaintakriteerit saavutettiin 22,3-prosenttisesti. Viivästetyn osakepohjaisen kannustepalkkio-ohjelman 2012-2014 perusteella ansaittiin 616 584 osaketta. Osakkeet toimitettiin ohjelmien piirissä oleville henkilöille 24.2.2015.

Lisätietoja antaa:
Riitta Savonlahti, henkilöstöjohtaja, UPM, puh. +358 204 15 0048

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Sidosryhmäsuhdejohtaja
 

UPM, Media Desk
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi