UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät Suomessa ja Isossa-Britanniassa - UPM sulkee 675 000 tonnia painopaperikapasiteettia

Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät Suomessa ja Isossa-Britanniassa - UPM sulkee 675 000 tonnia painopaperikapasiteettia

Pörssitiedote 20.1.2015 9.30 EET

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote 20.1.2015 klo 9.30 EET

Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät Suomessa ja Isossa-Britanniassa - UPM sulkee 675 000 tonnia painopaperikapasiteettia

UPM sulkee pysyvästi Kaukaan paperikone 2:n ja Jämsänkosken paperikone 5:n Suomessa sekä paperikone 1:n Shottonin tehtaalla Isossa-Britanniassa. Tuotanto päättyy viimeistään maaliskuun 2015 loppuun mennessä. Sulkemisia koskevat yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen tammikuun puolivälissä.

Niinikään marraskuussa ilmoitetut UPM Chapellen paperikone 3:n suunniteltua sulkemista koskevat henkilöstöneuvottelut Ranskassa etenevät.

Tehtävien määrä vähenee Kaukaan paperitehtaalla Lappeenrannassa 114:llä, Jokilaakson tehtaiden Jämsänkosken ja Kaipolan yksiköissä 138:lla ja Shottonissa 121:llä. Neuvotteluissa käsiteltiin muun muassa henkilöstövähennysten perusteita ja aikataulua ja muutosturvaa irtisanottaville. Kaikki tehtaat jatkavat paperintuotantoa jäljelle jäävillä koneilla.

Sulkemisten myötä UPM vähentää yhteensä 460 000 tonnia päällystettyä ja päällystämätöntä aikakauslehtipaperi- ja 215 000 tonnia sanomalehtipaperikapasiteettiaan.

Lisäksi yhtiö jatkaa suunnitellusti Toimitusketjun toimintojen keskittämistä Paper ENA:ssa (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) ja siirtää Toimitusketjun suunnitteluun ja tilausten toimittamiseen liittyvät toiminnot Tampereelta ja Altrinchamista Isosta-Britanniasta Augsburgiin ja Dörpeniin Saksaan. Asiakaspalvelu säilyy nykyisissä toimipaikoissa. Muutos koskee 48 tehtävää Tampereen Toimitusketjussa ja 11 tehtävää Altrinchamissa. Yhtiö järjestää tukitoimia Saksaan siirtyville Toimitusketjun työntekijöille.

"Päätökset ovat valitettavia henkilöstölle ja viime kuukaudet ovat olleet haastavia meille kaikille. Liiketoiminnan näkökulmasta toimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta pystymme parantamaan käyntiasteita ja kannattavuuttamme Euroopan paperiliiketoiminnassa, joka kärsii edelleen ylikapasiteetista. Sulkemalla kapasiteettia varmistamme Eurooppaan jäävien koneiden tehokkaan käytön", sanoo UPM Paper ENA:n johtaja Bernd Eikens.

Nyt ilmoitetut päätökset ovat osa UPM:n marraskuussa 2014 asettamaa 150 miljoonan euron kannattavuuden parantamistavoitetta. Koko kannattavuuden parantamisohjelma pitää sisällään muuttuvien ja kiinteiden kustannusten säästöjä kaikissa UPM:n liiketoiminnoissa ja funktioissa.

***

Lisätietoja antaa:

Bernd Eikens , Johtaja, UPM Paper ENA, parhaiten tavoitettavissa klo 12:00-13:30 EET ja klo 15:30-16:30 EET, puh. +49 1607 0739 40

Paikallisia lisätietoja antavat:

Tehtaat:

Antti Hermonen , Tuotantojohtaja, UPM Kaukaan paperitehdas, UPM Paper ENA, parhaiten tavoitettavissa klo 11:00-12:00 EET, Puh. +358 4002 80839
Markku Taavitsainen, Tehtaanjohtaja, UPM Jokilaakson tehtaat, UPM Paper ENA, parhaiten tavoitettavissa klo 11:00-12:00 EET, Puh. +358 40 5039 924
David Ingham, Tehtaanjohtaja, UPM Shotton, UPM Paper ENA, parhaiten tavoitettavissa klo 11:30-12:30 ja 15:00-16:00 EET, Puh. +44 1244 2844 07

Toimitusketju, Tampere ja Altrincham:

Janne Ussa , Johtaja, Toimitusketju, UPM Paper ENA, parhaiten tavoitettavissa klo 11:00-13:00 EET, Tel. + 358 40 7274 587

Aiemmin kerrottua:
UPM:lle uusi 150 miljoonan euron kannattavuuden parantamistavoite - UPM Paper ENA suunnittelee vähentävänsä painopaperikapasiteettia 800 000 tonnilla vuoden 2015 aikana

Taustatietoa toimituksille:

UPM Kaukas
UPM Kaukaan paperitehtaalla valmistetaan päällystettyä aikakauslehtipaperia (LWC ja MWC). Tehtaan vuosittainen kapasiteetti on 560 000 tonnia. Lappeenrannassa sijaitseva tehdas työllistää 320 henkilöä. Paperitehdas on osa Kaukaan tehdasintegraattia, joka työllistää yhteensä noin 1200 henkilöä.

UPM Jokilaakson tehtaat
UPM Jokilaakson tehtailla valmistetaan päällystämätöntä aikakauslehtipaperia (SC) sekä tarra- ja pakkauspapereita Jämsänkosken yksikössä ja päällystettyä aikakauslehtipaperia (LWC), luettelopaperia (MFS) ja sanomalehtipaperia Kaipolan yksikössä. Tehtaiden yhteenlaskettu vuosittainen kapasiteetti on noin 1 600 000 tonnia. Jämsässä sijaitsevat tehtaat työllistävät noin 1 000 henkilöä.

UPM Shotton
UPM Shottonin tehtaalla valmistetaan sanomalehtipaperia. Tehtaan vuosittainen kapasiteetti on noin 490 000 tonnia. Pohjois-Walesissa, Isossa-Britanniassa sijaitseva tehdas työllistää noin 370 henkilöä.

UPM Paper ENA
UPM Paper ENA (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, joka palvelee Magazine Publishing & Advertising, Merchants, Home & Office ja Newspaper Publishing -asiakkaita. UPM on kestävän kehityksen edelläkävijä, joka valmistaa erilaisiin loppukäyttöihin sopivia papereita Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Itävallassa ja USA:ssa. UPM Paper ENA:n pääkonttori on Saksassa ja liiketoiminta-alue työllistää noin 10 000 henkilöä. Lue lisää: www.upmpaper.com

UPM lyhyesti
UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 21 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Media Desk
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene