UPM.FI

UPM:n Kymin sellutehtaan laajennusinvestointi on edennyt harjannostajaisiin

Sijoittajauutinen 20.11.2014 14.25 EET

(UPM Kymi, Kouvola, 20.11.2014) – UPM:n Kymin sellutehtaan tuotannon laajennuksen KYMI700- projektissa vietetään tänään päärakennuskohteiden, uuden kuivauskoneen ja kuorimon sekä havukuitulinjan modernisoinnin harjannostajaisia. Projektissa työskenteleviä ja kutsuvieraita tilaisuuteen osallistuu noin 200. 

UPM investoi 160 miljoonaa euroa Kymin sellutehtaaseen vahvistaakseen asemaansa maailman sellumarkkinoiden kasvavilla loppukäyttöalueilla pehmo- ja erikoispapereissa sekä pakkauskartongeissa. Kymin sellun vuosituotantokapasiteetti kasvaa investoinnin jälkeen 170 000 tonnilla 700 000 tonniin valkaistua havu- ja koivusellua.

Kymin investointiprojektiin sisältyvät uusi sellun kuivauskone, havukuitulinjan modernisointi, uusi kuorimo sekä integraatin energiatehokkuuden parantaminen.

Rakennustyöt etenevät hyvin normaalituotannon keskellä

Kesäkuussa alkaneet rakennustyöt ovat edenneet aikataulussaan. Tällä hetkellä projektin eri työkohteissa työskentelee noin 150 henkilöä. Meneillään olevia ja alkavia urakoita ovat mm. perustustyöt, teräsrakenneasennukset, maalaukset, säiliö- ja massatorniasennukset sekä purkutyöt havukuitulinjalla. Koneasennukset alkavat tammikuussa. Merkittävimmät rakennusurakoinnin sopimuksista  on solmittu pohjoiskymenlaaksolaisten yritysten kanssa. 

”Haasteellisin rakennuskohteista on ollut kuivauskone. Käyvän paperintuotannon yhteydessä sijaitsevan vanhan konehallin purkutyöt maanrakennustöineen ja räjäytyksineen ovat kuitenkin onnistuneet hyvin. Voimme olla erityisen tyytyväisiä siihen, että poissaoloon johtaneita työtapaturmia ei ole ollut projektin millään alueella. Painotamme turvallista työskentelyä ja urakoitsijafirmat suhtautuvat siihen vakavasti”, sanoo projektinjohtaja Tero Ojala

Enimmillään projektissa on väkeä noin 800 henkilöä ensi kesänä, kun uusia laitoksia aletaan ottamaan käyttöön. Projekti valmistuu syksyllä 2015.

Investoinnilla ja projektilla on positiivinen vaikutus lähialueen työllisyyteen ja yritystoimintaan. Integraatin lisääntyvä puunkäyttö tuo puunkorjuu- ja kuljetustyötä metsäalan ammattilaisille sekä kantorahatuloja metsänomistajille.

Vuonna 2008 valmistuneen ja 360 miljoonaa maksaneen sellutehtaan kemikaalien talteenottolaitoksen kanssa Kymistä tulee projektin valmistuttua yksi Suomen moderneimmista sellutehtaista.

Lisätietoja antavat klo 16:30 jälkeen:
Tehtaanjohtaja Markku Laaksonen, UPM Kymi, puh. 0400 754 649, markku.o.laaksonen@upm.com
Projektinjohtaja Tero Ojala, UPM Kymi-700-projekti, puh. 040 7033817, tero.ojala@upm.com


UPM, Media Desk
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal


UPM Kymi
Kouvolassa, Kuusankoskella sijaitseva UPM Kymi on energiatehokas sellun, energian ja paperin tuotannon tehdasintegraatti, joka työllistää noin 600 henkilöä. Kymin tuotteita ovat valkaistu koivu- ja havusellu sekä päällystetty ja päällystämätön hienopaperi.
 
Integraatin sellun tuotantokapasiteetti on noin 530 000 ja paperin noin 830 000 tonnia vuodessa. Sellun tuotantokapasiteetti nousee 700 000 tonniin vuodessa meneillään olevan laajennusinvestoinnin valmistuttua vuonna 2015.


UPM:n Selluliiketoiminta
UPM on yksi maailman johtavista pohjoisen havu- ja koivusellun sekä eukalyptussellun tuottajista. Selluasiakkaamme toimivat eri puolilla maailmaa pääosin kasvavilla tuotealueilla, kuten pehmo- ja erikoispaperit sekä kartonki. Myynnin ja teknisen asiakaspalvelun verkostomme toimii lähellä asiakasta. Selluliiketoiminnassa työskentelee noin 1,500 henkilöä. Tuotanto koostuu neljästä tehtaasta, joista kolme on Suomessa ja yksi Uruguayssa, sekä eukalyptusviljelmistä Uruguayssa. Sellutehtaiden vuosituotantokapasiteetti on Kymin investoinnin jälkeen 3,5 miljoonaa tonnia. Selluliiketoiminta on osa UPM Biorefining -liiketoiminta-aluetta. www.upmpulp.com

UPM
UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 21 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi