UPM.FI

UPM:n Biofore-konseptiauto esillä CEPI European Paperweek -tapahtumassa

Lehdistötiedote 26.11.2014 11.00 EET

BioforeConceptCar_UPM_Metropolia_2_50215_2.jpg
(UPM, Helsinki, 26.11.2014 klo 10) - UPM esittelee CEPI European Paperweek -tapahtumassa uusia biomateriaaleja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi autoteollisuudessa. Konseptiauto on näytteillä Brysselissä Thon Hotel EU:ssa 25.–27.11.2014.

Uusiutuvan puubiomassan monipuolinen käyttö yhdistettynä innovaatioihin, resurssitehokkuuteen ja kestävyyteen ovat UPM:n Biofore-strategian kulmakiviä. Uusilla innovatiivisilla tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja ja kehittää resurssitehokkaita vaihtoehtoja.

Biofore-konseptiauto on tästä käytännön osoitus: perinteisesti autoissa käytettävät muoviset osat on korvattu laadukkailla biomateriaaleilla. Lisäksi auto käyttää polttoaineenaan uutta sellutuotannon tähteestä mäntyöljystä valmistettua uusiutuvaa UPM BioVerno -dieseliä.

Kohti kestävää biotaloutta

Resurssien ja energian maailmanlaajuisen kysynnän kasvaessa metsäteollisuus on etulinjassa johtamassa EU:ta kohti kestävää biotaloutta. Euroopan komission biotalousraportin mukaan EU:n biotalouden arvo on tällä hetkellä noin 2 biljoonaa euroa, josta yksi kolmasosa koostuu metsäteollisuudesta ja kaksi kolmasosaa lähinnä maataloudesta ja elintarviketeollisuudesta. Sektori työllistää suoraan 5 miljoonaa ihmistä ja epäsuoraan jopa 50 miljoonaa ihmistä, etenkin maaseudulla. 

Biotalous vaatii selkeän sääntelykehyksen

Metsäteollisuus voi edesauttaa Euroopan komission biotaloustavoitteiden saavuttamista vain, jos sektorin kilpailukyky turvataan. "Ala kaipaa parempaa kilpailukykyä ja ennustettavuutta. Tämä mahdollistaa investointien tekemisen, mikä puolestaan johtaa kasvuun ja synnyttää työpaikkoja ja uusia innovaatioita", sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Tämän vuoden lopussa UPM käynnistää ensimmäisen kaupallisen mittakaavan biojalostamonsa Suomessa ja tuo markkinoille edistyneen puupohjaisen biopolttoaineen. Edistyneet biopolttoaineet luovat UPM:lle uusia kasvumahdollisuuksia.

Liikennesektorista on hyvää vauhtia tulossa EU:n suurin hiilidioksidipäästöjen lähde.

”Biopolttoaineilla on merkittävä rooli tieliikenteen kestävyyskehityksessä, mutta sitä koskeva sääntely on edelleen epävarmaa. EU:ssa paikallisesti tuotettujen, kestävien biopolttoaineiden tuotantoa on tuettava lainsäädännöllä, mikäli ala halutaan saada kasvuun. Säädösten olisi ulotuttava kauemmas kuin vuoteen 2020, sillä käytäntöjen pitkät valmisteluprosessit tuovat alalle epävarmuutta. Teollisuus ja sijoittajat kaipaavat biopolttoaineille vakaata ja pitkäaikaista sääntelykehystä”, sanoo Marko Janhunen, sidosryhmäsuhdejohtaja, UPM Biorefining.

**
Thon Hotel EU
Thon Hotel EU, Rue de la Loi 75, Bryssel
**

Katso video Biofore Concept Carista:
https://www.youtube.com/watch?v=CbF99ScSkfY

Kuvia autosta: http://pet.upm.com/?cart=7495-diealiejhl&l=EN
(Biofore-konseptiauto esiteltiin Geneven kansainvälisessä autonäyttelyssä viime keväänä)

Linkki auton websivulle: http://www.upm.com/upmcc-en/Pages/default.aspx

Lisätietoja antavat:
Elisa Nilsson, brändi- ja viestintäjohtaja, UPM, puh. +358 40 500 3150
Marko Janhunen, sidosryhmäjohtaja, UPM Biorefining, puh. +358 50 590 0047
Stefan Sundman, yhteiskuntasuhdejohtaja, UPM puh. +358 40 535 0501

UPM Media Desk
Puh. +358 (0)40 588 3284
Ma–pe 9.00–16.00
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal

UPM
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. UPM palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. Konsernin palveluksessa on noin 21 000 henkilöä ja sen vuosittainen liikevaihto on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM Biopolttoaineet
UPM aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM:n biopolttoaineet ovat kilpailijoitaan laadukkaampia, monikäyttöisempiä ja kestävämpiä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. www.upmbiofuels.com

Biofore-konseptiauto
Biofore-konseptiauto on ainutlaatuinen ja futuristinen tieliikenteeseen laillistettu ajoneuvo, joka toimii esimerkkinä biomateriaalien käytöstä autoteollisuudessa.  Monet konseptiauton osat valmistetaan UPM:n biopohjaisista materiaaleista – UPM Formi -biokomposiitista ja lämpömuotoiltavasta UPM Grada -puumateriaalista. Biopohjaisten materiaalien käyttö parantaa merkittävästi auton yleistä ympäristösuorituskykyä laadusta tai turvallisuudesta tinkimättä. Lisäksi konseptiauton polttoaineena käytetään puupohjaista uusiutuvaa dieseliä, UPM BioVernoa. Auton sisustuksessa ja varaosien merkitsemisessä käytetään UPM Raflatacin tarramateriaaleja. www.bioforeconceptcar.upm.com