UPM.FI

UPM materiaalisektorin johtaja CDP:n metsäohjelmassa

Sijoittajauutinen 11.11.2014 10.00 EET

(UPM, Helsinki, 11.11.2014 klo 10.00) – UPM on tänään nimetty materiaalisektorin johtavaksi yhtiöksi CDP:n vuoden 2014 maailmanlaajuisessa metsäraportissa Deforestation-free supply chains: from commitments to action. UPM sai tämän tunnustuksen jo toista kertaa.

Raportissa käsitellään 152:n eri puolilla maailmaa toimivan yhtiön ympäristötietoja. Valitut yhtiöt ovat markkina-arvoltaan yli 3 biljoonaa dollaria, ja tutkimuksen tilanneet 240 sijoittajaa puolestaan hallinnoivat yli 15 biljoonan dollarin varoja. Raportin koostanut CDP on kansainvälinen kestävää taloutta edistävä kansalaisjärjestö.

Yhtiöitä pyydettiin raportoimaan mahdollisista vaikutuksistaan metsien häviämiseen neljän siihen eniten vaikuttavan hyödykkeen osalta (karjatuotanto, palmuöljy, puutuotteet ja soija).

"Vastuullisuus on UPM:n Biofore-strategian ytimessä, joten kuidun alkuperän ja toimitusketjun perusteellinen tuntemus on meille hyvin tärkeää. Puun alkuperän seurantajärjestelmän ansiosta tiedämme, mistä kaikki hankkimamme puu on peräisin", sanoo UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Päivi Salpakivi-Salomaa. "UPM pitää metsäsertifiointia erinomaisena tapana edistää kestävää metsänhoitoa. Tänään 80 % käyttämästämme puusta on sertifioitua, ja pyrimme kasvattamaan osuutta 85 %:iin vuoteen 2020 mennessä", Salpakivi-Salomaa kertoo.

CDP:n pääjohtaja Paul Simpson sanoo: "CDP:n metsäohjelmassa aktiivisesti mukana olevat yhtiöt tunnistavat yhä paremmin vastuullisen toiminnan kehitysmahdollisuudet. Yksi tärkeä tavoite on toimitusketjun turvaaminen hallitsemalla metsien häviämiseen ja hyödykkeiden hankintaan liittyvät riskit. Tällainen toiminta taas puolestaan auttaa varmistamaan yhtiön arvon säilymisen. CDP:n raportti osoittaa selvästi, että johtavien yhtiöiden toimitusketjut ovat osa niiden kehitystyötä."

Raportti on saatavilla CDP:n verkkosivustosta osoitteesta https://www.cdp.net/CDPResults/CDP-global-forests-report-2014.pdf.

Lisätietoja antaa:
Päivi Salpakivi-Salomaa, ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja, UPM, puh. 020 415 0396.

UPM Media Desk
9.00–16.00
Puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News
www.linkedin.com/company/upm-kymmene
www.facebook.com/UPMGlobal

UPM
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. UPM palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. Konsernin palveluksessa on noin 21 000 henkilöä ja sen vuosittainen liikevaihto on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

CDP
CDP on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka tarjoaa ainoan maailmanlaajuisen järjestelmän, jonka avulla yritykset ja kaupungit voivat mitata, raportoida, hallinnoida ja jakaa tärkeitä ympäristötietoja.  CDP toimii yhteistyössä markkinavoimien kanssa, joihin kuuluvat 767 institutionaalista sijoittajaa hallinnoivat 92 biljoonan dollarin varoja. Yhteistyön on tarkoitus motivoida yrityksiä raportoimaan julkisesti vaikutuksistaan ympäristöön ja luonnonvaroihin ja pyrkiä pienentämään näitä vaikutuksia.  CDP:llä on maailman suurin ilmastonmuutokseen, vesistöihin ja metsiin liittyviä riskihyödykkeitä koskeva tietokanta. Nämä tiedot ovat tärkeässä osassa strategisten liiketoimintapäätösten, sijoitusten ja käytäntöjen tekemisessä.  Lisätietoja on osoitteessa www.cdp.net ja Twitterissä tunnuksella @CDP.

CDP:n metsäohjelma
CDP:n metsäohjelma tunnettiin ennen nimellä Forest Footprint Disclosure Project (FFD), ja se syntyi osana Global Canopy Programme -ohjelmaa (www.globalcanopy.org). FFD:n toiminta siirtyi CDP:lle helmikuussa 2013 osana kahden vuoden strategista fuusiota, jossa yhtiöille ja sijoittajille haluttiin tarjota keskitetysti yritysten ilmasto-, vesi- ja metsätietoja. Metsäohjelma sai alkunsa helmikuussa 2014, jolloin FFD yhdistyi täysin osaksi CDP:tä. Nykyään CDP:llä on hallussaan yhtiöiden metsäriskejä koskevia tietoja kuuden vuoden ajalta. Global Canopy Programme on edelleen ohjelman tärkein rahoittaja ja CDP:n merkittävin neuvonantaja metsiä ja metsien riskihyödykkeitä koskevissa asioissa.