UPM.FI

Hyvä alku uudelle metsälle konekitkentään yhdistetyllä boorin levityksellä

Lehdistötiedote 17.7.2014 9.23 EEST

Helsinki, 2014-07-17 08:23 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Nestemäisen boorin levittäminen konekitkennän yhteydessä on uusi ja tehokas tapa palauttaa metsän ravinnetasapaino. UPM Silvesta ja Yara ovat kehittäneet kevään 2014 aikana yhdessä valkealalaisen Aatsin Koneeen kanssa konekitkentään yhdistettävän nestemäisen boorin levityksen.

Kevään 2014 menetelmää on kehitetty ja kesän aikana sitä on testattu, mikä on luonut teknisen valmiuden tarjota palvelua metsänomistajille. Aatsin Kone on yksi konekitkennän pioneereja Suomessa. Sen omistajien, yrittäjien Arto ja Topi Seppälän rooli kehitystyössä on ollut merkittävä.

”Metsänhoitotöiden koneellistaminen ja eri työlajien yhdistäminen kuten konekitkentä ja lannoitteen levitys samalla kertaa säästävät kustannuksia, mikä parantaa metsätalouden kannattavuutta,” sanoo UPM Silvestan toimitusjohtaja Jukka Koivumäki. ”Tässä kehitystyössä yhteistyö asiantuntevien ja ennakkoluulottomien yhteistyökumppaneiden kanssa on tärkeää.”

Konekitkennässä taimikosta poistetaan raivattava puusto juurineen. Kitkentä tehdään taimikon ollessa 4-6 vuoden ikäinen ja 0,5 - 1,0 metrin korkuinen. Kitkentälaite on joko monitoimikoneeseen tai kaivinkoneeseen liitettävä lisälaite.

Koneellinen kitkentä vähentää ratkaisevasti vesomista ja siksi myös taimikon perkaustarvetta kitkennän jälkeen. Varttunutta taimikkoa ei tarvitse perata uudelleen noin 70 prosentissa kitkettyjä kohteita ja lopuissakin kohteissa toinen perkaus on vaivatonta ja edullista vähäisen
vesomisen vuoksi.

Boori on kasveille välttämätön hivenaine, jota on Suomen kallio- ja maaperässä luontaisesti vähän. Merivedessä booria on pieniä pitoisuuksia, mutta kaukana rannikosta boorilaskeuma on olematonta.
 
Boorinpuutos aiheuttaa varsinkin kuusella toistuvia latvanvaihtoja joiden seurauksena puu haaroittuu ja pituuskasvu jopa pysähtyy. Boorin niukkuus korostuu rehevillä hyvän tuottopotentiaalin mailla. Niillä typpeä on runsaasti, mutta boorin määrä ei lisäänny metsämaan rehevöityessä. Boorinpuutos johtuukin epäedullisesta typpi/boori -suhteesta. Tämän johdosta karuilla männyn kasvupaikoilla on harvoin puutetta boorista. Boorinpuutos on yleistä Keski- ja Itä-Suomessa entisillä kaskimailla. Pellonmetsityskohteilla se on yleistä koko maassa.
 
Viimeisen 20 vuoden aikana boorin merkitystä on tutkittu paljon ja boorilannoituksia on toteutettu Suomen metsissä tuhansilla hehtaareilla helikopterilevityksinä. Metlan tutkimusten mukaan Keski- ja Itä-Suomen kuusikoista noin puolet kärsii boorin puutoksesta. Boorilannoitus on tehty siis vasta murto-osa tarpeesta.
 
Boorilannoitus kannattaa toteuttaa kasvatusketjun alkuvaiheessa, jotta taimet voivat kasvaa alusta alkaen terveesti  niin, että pituuskasvu on mahdollisimman nopeaa. Siksi boorin levitys taimikonhoidon yhteydessä hyvin perusteltua. Koneelliseen kitkentään yhdistettynä Yaran nstemäisen uutuustuotteen YaraVita Bortac 150:n levittäminen on myös kustannustehokasta.

UPM Silvestalla on niin koneistutusta kuin myös konekitkentää  tekeviä yrittäjiä sen koko toiminta-alueella. Myös valmius ottaa käyttöön ja tarjota konekitkentään yhdistettyä nestemäisen boorin levitystä eri puolilla Suomea on nyt olemassa.

Lisätietoja:
Jukka Koivumäki, UPM Silvesta, puhelin 040 717 00 85
Petri Kortejärvi, Yara Suomi, puhelin 040 762 82 10
Topi Seppälä, Aatsin Kone, puhelin 044 299 35 00

Toimituksille tiedoksi

UPM Silvesta on metsätyöpalveluiden toteuttamiseen erikoistunut osa UPM:ää. Olemme Suomen suurin yksityinen metsätyöpalveluyritys, joka toimii lähes valtakunnallisesti. Palveluksessamme on noin 130 metsuria ja yli 200 yrittäjää, joista osa on franchiseyrittäjiä ja osa urakoitsijoita.
Toimintamme perustuu vastuullisiin liiketoimintatapoihin ja edellytämme myös alihankkijoiltamme lakien, säädösten ja määräysten noudattamista. Toimimme kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. Tavoitteemme on kehittää käytännön metsätöitä ja näin parantaa metsätalouden kannattavuutta asiakkaidemme parhaaksi.

Yara Suomi Oy on Yara International ASAn tytäryhtiö, joka tarjoaa viljelijöille ja metsänomistajille kattavan lannoitevalikoiman. Tarjoamme myös typpikemikaaleja ja teknisiä nitraatteja eri teollisuuden aloille sekä ympäristön suojeluun käytettäviä tuotteita.
Työllistämme Suomessa noin 900 henkilöä ja 300 urakoitsijaa kuudella toimipaikalla.
Yaralla on Suomessa neljä tuotantolaitosta: Uudessakaupungissa, Harjavallassa, Kokkolassa ja Siilinjärvellä. Siilinjärvellä toimii myös Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos. Vihdissä sijaitsee Yara Suomen Kotkaniemen tutkimusasema, jossa on tehty tutkimus- ja kehitystyötä vuodesta 1961 lähtien. www.yara.fi

Aatsin Kone on metsätalouden palveluja tarjoava valkealalainen perheyritys. Yritys työllistää vajaa kymmenen henkilöä. Kalustona on kolme motoketjua, joilla tehdään normaalien hakkuutöiden lisäksi koneellisia metsänhoitotöitä.