UPM.FI

UPM:n alueelle Paltamon Yölinnunkurussa perustetaan luonnonsuojelualue

Lehdistötiedote 6.6.2014 12.00 EEST

Helsinki, 2014-06-06 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) - Paltamon Kivesvaaralla sijaitsevaan Yölinnunkuruun perustetaan luonnonsuojelualue UPM:n alueelle. Maanomistaja UPM on tarjonnut Yölinnunkurusta suojelualueeksi noin 51 hehtaarin kokoisen määräalan. Kainuun ELY-keskus on tehnyt päätöksen luonnonsuojelualueen perustamisesta.

Suojelualue perustetaan osana vapaaehtoista METSO-ohjelmaa, johon voi tarjota monimuotoisia luonnonsuojelullisesti erityisen arvokkaita metsäalueita. Ohjelma jatkuu ainakin vuoteen 2020 asti ja sen turvin rauhoitetaan luonnoltaan arvokkaita metsäalueita  eri puolilla maata. UPM on pitänyt Yölinnunkurua jo pitkään opetus- ja luontokohteena, minkä vuoksi alueen metsät on säästetty hakkuilta.

Rauhoitettava Yölinnunkuru sijaitsee Paltamon Keräsenvaaran rinteessä noin kaksi kilometriä Kivesvaaran entisestä hiihtokeskuksesta idän suuntaan. Luontoarvoiltaan alue on monipuolinen: Yölinnunkurussa on muun muassa jyrkänteitä, kallioiden lakia, lehtoa, puronotkoja, noroja, lähteitä, reheviä painanteita, lettosuota ja runsaasti lahopuuta sisältäviä kangasmetsiä. Lähes luonnontilaisena säilyneessä metsässä on monia harvinaisia kasvi- ja eläinlajeja.

Yölinnunkuru on merkittävä virkistysalueena sekä opetus- ja tutkimuskohteena. Yölinnunkuruun suunnitellaan parhaillaan retkeilyreittiä Paltamon kunnan vetämässä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittamassa hankkeessa. Reitti olisi osa laajempaa Kivesvaaran retkeilyreittiverkostoa. Metsäinen Yölinnunkuru täydentää hyvin seudun retkikohteita ja suojelualueverkkoa, jossa on entuudestaan mm. muutamia reheviä soita ja lehtoa.

Luonnonsuojelualueella saa poimia marjoja ja hyötysieniä, metsästää lain mukaisesti, rakentaa ELY-keskuksen hyväksymiä retkeilyreittejä sekä tieteellisiä tai opetustarkoituksia varten ottaa eläimiä ja kasveja sekä kivennäisnäytteitä ELY-keskuksen luvalla. Kiellettyä on muun muassa hakata tai lannoittaa metsää, tehdä tulta tai leiriytyä, liikkua moottoriajoneuvoilla, suunnistaa tai muutoin liikkua kilpailumielessä.

Linkki: METSO-ohjelman verkkosivut

Lisätietoja:
Kainuun ELY-keskus, ylitarkastaja Marja Manninen, p. 029 502 3813
Paltamon kunta, hankekoordinaattori Kari Heikkinen, p. 045 1311 355 (retkeilyreitti)
UPM, maankäyttöasiantuntija Lauri Huttunen  p. 040 6738260

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 21 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi