UPM.FI

​UPM Pietarsaaren sellutehtaan työturvallisuus on laajan yhteistyön tulos

Lehdistötiedote 22.4.2014 11.00 EEST

(UPM Pietarsaari 22.4.2014)  UPM:n Pietarsaaren sellutehtaalla kiitetään tänään 22.4.2014 oman henkilöstön lisäksi turvallisuustyössään esimerkillistä alihankkijaa PEPT Oy Ab:tä.

Tehtaalla aloitettiin UPM:n työturvallisuuskampanja 2012. Kampanjan aikana käytiin mm. läpi henkilökohtaiset suojaimet, työtavat ja ohjeet sekä muutettiin koko toiminta UPM:n turvallisuusstandardien mukaiseksi. Työhön osallistui koko henkilökunta ja tulokset näkyvät.

Tehtaalla sattui 2013 yksi poissaolon aiheuttanut työtapaturma. Työtapaturmia kuvataan tapaturmataajuusluvulla, joka lasketaan poissaoloon johtaneista työtapaturmista miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Sellutehtaan työtapaturmataajuus oli viime vuonna 2 (2011: 21,2 / 2012: 9,6) ja se pääsi UPM:n Frontrunner Clubin jäseneksi. Clubin jäsenyys edellyttää alle 5:n tapaturmataajuutta.

Turvallisuustyötä on tehtävä oikealla asenteella joka tasolla joka päivä. Tänä vuonna olemme selvinneet ilman poissaoloa aiheuttaneita työtapaturmia. Viimeisestä on kulunut 317 päivää.

Tehtaan merkittävimmäksi turvallisuustyöksi 2013 on valittu sellun valmistaja Marko Vuorensivun, kuorimon hoitaja Kenneth Björklundin ja työsuojeluvaltuutettu Sauli Tialan tekemä hakekuljettimien turvallisuusanalyysi. He arvioivat ulkopuolisen asiantuntijan avustamana tehtaan kuljettimet hakkimolta sellutehtaalle yleisen, kuljettimia koskevan, uuden turvallisuustandardin perusteella. Analyysi on kattava ja sen tuloksena tehtaalle on perustettu työryhmä, joka huolehtii, että tehtaan kuljettimet muutetaan uuden standardin mukaisiksi.

Esimerkillisestä turvallisuustyöstä palkitsemme teline- ja eristystöitä tehtaalla tekevän PEPT Oy Ab:n. Sen turvallisuusasiat ovat järjestyksessä ja henkilökunnan asenne työturvallisuuteen on oikea. UPM on turvallisuusauditoinnut yhtiön. PEPTin henkilöstö tekee merkittävää työtä tehtaalla, sillä turvallisesti tehdyt telineet ja eristykset muodostavat tärkeän lenkin koko tehtaan turvallisuusketjussa.

Tehtaalla tehtiin viime vuonna 345 vaaratilanneilmoitusta ja turvallisuushavaintoa. Niiden tekijöiden kesken arvotun palkinnon voittaa Vesa Palohuhta. Vesan vaaratilanneilmoitus liittyi työskentelyyn kuivatuskoneen suurpaalauslinjan leimasimella. Vaaratilanteen seurauksena toimintaohjeita ja työtapoja on tarkennettu.