UPM.FI

UPM Kaukaan tehtailla vuosihuoltoseisokki 21.-30.3.2014

Lehdistötiedote 19.3.2014 11.00 EET

​(UPM, Lappeenranta, 19.3.2013 klo 10:20) - UPM:n Kaukaan sellutehdas pysäytetään vuosihuoltoseisokkiin 21.3. ja käynnistetään uudelleen viikonloppuna 29.-30.3. Sellutehtaan pysäytyksen ja käynnistyksen aikana saattaa tehdasalueen lähistössä esiintyä poikkeavaa hajuhaittaa. Lisäksi seisokkiviikon aikana tehtävistä huoltotöistä saattaa aiheutua ajoittaista meluhaittaa Kaukaan tehtaiden lähialueilla.

Kesällä tuotannon aloittava biojalostamo ottaa käyttöön mahdollisia vaaratilanteita varten hälytyssireenin, jota testataan ensimmäisen kerran keskiviikkona 19.3. klo 8-12 välisenä aikana. Sireeni on tarkoitettu varoittamaan tehdasalueella työskentelevää henkilökuntaa, mutta se saattaa kuulua myös tehdasalueen ulkopuolella. Hälytys on nouseva ja katkeava äänisarja, joka poikkeaa yleisestä vaaraa ilmoittavasta jatkuvasta nousevasta ja laskevasta hälytysäänestä. Hälytysääntä tullaan koestamaan jatkossa säännöllisesti aina maanantaisin kello 12, eikä se aiheuta muita toimenpiteitä.

Myös Kaukaan paperitehtaan ja sahan tuotanto keskeytetään osin viikolla 13 huolto- ja kunnossapitotöitä varten. Kaukaan tehtaiden huoltoseisokkiin osallistuu UPM:n oman henkilöstön lisäksi noin 1000 ulkopuolista työntekijää.

Lisätietoja antaa:
Ympäristöpäällikkö, Minna Maunus-Tiihonen, UPM Kaukas, puh. 040 833 0323
Tuotantopäällikkö, Santeri Forstén, Biojalostamo, UPM Kaukas, puh. 040 653 1090

Tiedoksi toimituksille

UPM Kaukas on monipuolinen metsäteollisuuden tehdasintegraatti, johon kuuluvat sellu- ja paperitehdas sekä saha ja kesällä 2014 uusiutuvan dieselin tuotannon aloittava biojalostamo. Lisäksi Kaukaalla sijaitsee UPM:n Pohjois-Euroopan tutkimuskeskus sekä puunhankinnan ja metsäpalveluiden Itä-Suomen keskuskonttori. Kaukaalla on noin 1200 UPM:n työntekijää.