UPM.FI

Tulevaisuuden ammattilainen -koulutusohjelma käynnistyi UPM:n Kymin ja Kaukaan tehtailla

Lehdistötiedote 10.3.2014 18.00 EET
UPM Kymin ja Kaukaan kaksivuotinen Tulevaisuuden ammattilainen -koulutusohjelma alkoi kaikkien kurssilaisten yhteisellä koulutusjaksolla Vierumäellä 10.3. Uusi koulutusohjelma  noudattaa oppisopimuskoulutuksen mallia, ja siinä aloitti yhteensä 39 henkilöä, Kymillä 18 ja Kaukaalla 21.

Koulutusohjelma mahdollistaa työskentelyn sekä prosessi- että kunnossapitotehtävissä sellu- ja paperitehtailla. Vastaavanlaista koulutusta ei ole aikaisemmin toteutettu. Koulutettavat  valmistuvat paperiteollisuuden ammattitutkintoon. Uusi koulutusohjelma koostuu pääasiassa käytännön työharjoittelusta, joka tähtää monipuolisempaan osaamiseen tehtaiden eri osastoilla ja tehtaiden välillä.

Valtaosa koulutusohjelman nyt aloittavista on miehiä, naisia joukossa on yksi.  Ryhmän keski-ikä on 26 vuotta. Ohjelmaan valituilla on ammatillinen peruskoulutus, esimerkiksi sähkö-, automaatio-, kone-, auto- tai prosessitekniikan tutkinto.

Kolmipäiväisen yhteisen koulutusosuuden jälkeen koulutus  jatkuu tehdaskohtaisena lähikoulutuksena parin viikon ajan.  Osastoille  koulutettavat  siirtyvät maaliskuun viimeisellä viikolla,  mitä ennen he ovat saaneet kaikki työssä tarvittavat lupa-, kortti- ja pätevyyskoulutukset.  Koulutusaikana jokaisella henkilöllä on oma yhteys- ja vastuuhenkilönsä työosastolla.  Tehtailla on valmennettu eri alueiden asiantuntijoita työhönopastajiksi koulutusohjelman tarpeisiin.

UPM Kymin ja Kaukaan tehdasintegraattien suunnitelmissa on aloittaa uusi koulutusohjelma vuosittain. Koulutusohjelmaan valitut palkataan työsuhteeseen kahden vuoden määräaikaisella sopimuksella, samalle ajalle tehdään oppisopimussopimus. Yhteistyökumppanina toimii Sampo – Saimaan ammattiopisto.


Lisätiedot:
Henkilöstöpäällikkö Kai Latvala, UPM Kymin ja Kaukaan tehtaat, puh. 040 589 9508
Työsuhdepäällikkö Seppo Mäkinen, UPM Kymi, puh. 040 080 1847
Työsuhdepäällikkö Hans Nyström, UPM Kaukas, puh. 040 705 6477