UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • UPM on sopinut suojelualueiden perustamisesta ja niihin liittyvistä korvauksista Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskusten kanssa

UPM on sopinut suojelualueiden perustamisesta ja niihin liittyvistä korvauksista Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskusten kanssa

Lehdistötiedote 3.2.2014 10.30 EET

Helsinki, 2014-02-03 09:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskukset ovat sopineet UPM:n kanssa kolmen yksityisen suojelualueen perustamisesta ja yhdestä luonnonsuojelualuekaupasta sekä näihin liittyvistä suojelukorvauksista. Kohteet sisältyvät vanhoihin suojeluohjelmiin ja Natura 2000 -verkostoon.

Pohjois-Karjalassa on UPM:n maille perustettu kaksi yksityistä suojelualuetta. Näistä lähekkäin sijaitsevista kohteista Haukisuon Natura 2000 -alue on noin 68 hehtaarin suuruinen ja Petrovaaran luontokokonaisuuteen kuuluva Kusilampi noin 52 hehtaarin laajuinen.  Alueella on vanhoihin soiden- ja lehtojensuojeluohjelmiin sisältyviä alueita. Nämä lehtoiset ja lettoiset alueet täydentävät merkittävästi seudun jo aikaisemmin suojeltuja lajistollisesti arvokkaita suo- ja metsäkohteita.

Pohjois-Savossa Kaaville on perustettu 69 hehtaarin suuruinen Aitalamminsuon yksityinen suojelualue. Alue kuuluu Natura 2000 -verkoston kohteeseen Vaikkojoki, Vaikon vanhat metsät ja Aitalammin suo ja se on myös soidensuojelukohde.

Pohjois-Savossa Rautavaaralla siirtyy valtion omistukseen UPM:n 127 hehtaarin palsta, joka laajentaa hyvin Älänteen ja Suurisuon Natura-aluetta etelään päin. Alue hankitaan vapaaehtoiseen METSO-ohjelmaan.

Sopimukset eivät rajoita jokamiehen oikeuksia eivätkä olemassa olevia metsästysoikeuksia alueilla.

Solmitut sopimukset ovat osa UPM:n omistamilla mailla sijaitsevien vanhoihin suojeluohjelmiin ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden korvausmenettelyä. Keskustelut korvauksista jatkuvat sekä Pohjois-Karjalan muutamasta kohteesta että useiden muiden Ely-keskusten alueilla sijaitsevista kohteista.

Näiden sopimusten jälkeen vanhojen suojeluohjelmien toteutus on sekä Pohjois-Karjalassa että Pohjois-Savossa loppusuoralla ja luonnonsuojelun toteutuksessa keskitytään vahvasti vapaaehtoisen METSO-ohjelman toteutukseen.

Lisätietoja antavat:
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
- luonnonsuojelupäällikkö Sirkka Hakalisto, puh. 0295 026 175
Pohjois-Savon ELY-keskus
- ylitarkastaja Jorma Tuomainen, puh. 040 756 7064
- metsänhoitaja Marko Haavisto, puh. 050 369 4265
UPM
- myyntipäällikkö Riitta Väisänen, puh. 0400 546 690
- ympäristöpäällikkö Sami Oksa, puh. 040 560 34 74

Toimituksille tiedoksi:

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 21 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM ja metsien suojelu Suomessa
UPM omistaa noin 850 000 hehtaaria metsätalousmaata Suomessa. Yhtiön metsiä hoidetaan kestävän metsätalouden ja yhtiön metsien monimuotoisuusperiaatteiden mukaisesti. Kaikki UPM:n metsät ovat sertifioituja. 

Vuosina 1997 - 2002 UPM kartoitti yhtiön mailla sijaitsevat arvokkaat elinympäristöt. Kartoituksessa olivat mukana kohteet, jotka on suojeltu metsälain, luonnonsuojelulain, PEFC-metsäsertifiointijärjestelmän tai UPM:n oman päätöksen perusteella. Nämä arvokkaat elinympäristöt ja myös uudet kohteet on tallennettu UPM:n järjestelmiin, joita käytetään toiminnan suunnittelussa ja töitä toteutettaessa. Yli 10 % UPM:n omistamista alueista on suojeltu tai ovat alueita, joiden monimuotoisuusarvoja parannetaan erityistoimin. 

1990-luvulta lähtien UPM on sopinut Suomen valtion kanssa yli 20 000 hehtaarin myynnistä tai alueiden vaihdosta suojelutarkoituksiin:
- elinympäristöihin liittyviin kansallisiin suojeluohjelmiin
- Suomen Natura 2000 -suojeluverkostoon

UPM mahdollisti Repoveden kansallispuiston perustamisen lahjoittamalla Suomen valtiolle 560 hehtaarin maa-alueen vuonna 2002. Samanaikaisesti yhtiö suojeli omalla päätöksellä sen ympärillä sijaitsevan 1 400 hehtaarin alueen, Aarnikotkan Metsän. Lisäksi valtakunnallisia luonnonsuojeluohjelmia on toteutettu perustamalla paikallisten ELY-keskusten päätöksellä lukuisia yksityisiä suojelualueita UPM:n maille eri puolille Suomea.

UPM:llä on oma maailmanlaajuinen metsien monimuotoisuusohjelma, jota toteutetaan yhtiön mailla Suomessa, Isossa-Britanniassa, USA:ssa ja Uruguayssa. Ohjelma käynnistyi vuonna 2006 ja sen tavoitteena on
- ylläpitää ja lisätä metsien monimuotoisuutta
- edistää kestävän metsänhoidon parhaita käytäntöjä

Maakohtaiset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat perustuvat globaaleihin tavoitteisiin. Ohjelma perustuu Suomessa yhtiön metsissä vuonna 1998 aloitetun monimuotoisuusohjelman kokemuksiin.