UPM.FI

Osakeohjelmat 2014-2016 UPM:n osakepohjaisissa kannustejärjestelmissä

Pörssitiedote 28.2.2014 9.30 EET

UPM-Kymmene Oyj   Pörssitiedote   28.2.2014 klo 9.30 EET

UPM:n hallitus on hyväksynyt yhtiön pitkän aikavälin kannustejärjestelmien eli tulosperusteisen osakepalkkiojärjestelmän (Performance Share Plan) sekä bonusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän (Deferred Bonus Plan) mukaiset uudet osakepalkkio-ohjelmat kaudelle 2014–2016.

Pitkän aikavälin kannustejärjestelmät koostuvat vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää UPM:n hallituksen hyväksyntää.

Tulosperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2014–2016 ansaintakriteerinä on osakkeen kokonaistuoton kehitys ajanjaksolla 2014–2016.

Bonusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerit perustuvat konsernin käyttökatteeseen ja kunkin liiketoiminta-alueen käyttökatteeseen. Kauden 2014–2016 ohjelma koostuu yhden vuoden ansaintajaksosta (2014) ja sitä seuraavasta kahden vuoden rajoitusjaksosta (2015–2016).

Kauden 2014–2016 osakepalkkio-ohjelmien piiriin kuuluu yhteensä noin 420 henkilöä. Mikäli asetetut ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, näiden ohjelmien perusteella luovutettavien osakkeiden kokonaismäärä on arviolta enintään 1 830 000 osaketta. Edellä mainittu osakepalkkioiden arvioitu enimmäismäärä on ilmaistu palkkioiden bruttomääränä, josta vähennetään asianmukaiset verot ennen kuin osakkeet toimitetaan ohjelmien piirissä oleville henkilöille.

Osakkeet luovutetaan antamalla jo olemassa olevia osakkeita, joten ohjelmilla ei ole laimentavaa vaikutusta. Ansaintakriteerien saavuttamisen lisäksi palkkion saaminen on kummassakin ohjelmassa ehdollinen työsuhteen jatkumiselle. Kauden 2014–2016 ohjelmien perusteella ansaitut osakepalkkiot annetaan vuonna 2017.

Lisätietoja antaa:
Riitta Savonlahti, henkilöstöjohtaja, UPM, puh. +358 204 15 0048

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, sidosryhmäsuhteet

UPM, Viestintä
Media Desk klo 9-16
puh. +358 40 588 3284

media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 21 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi