UPM.FI

Korvennevan tuulivoimahanke etenee – Yleisötilaisuus torstaina 13.2.

Sijoittajauutinen 13.2.2014 14.00 EET


(Otsotuuli, Helsinki, 13.2.2014 klo 14) – Otsotuuli Oy kehittää tuulivoimapuistohanketta Merikarvian kunnan Korvennevan alueelle. Tuulipuisto sijoittuu UPM:n sekä yksityisten maanomistajien omistamalle alueelle noin 10 kilometrin etäisyydellä Merikarvian kuntakeskuksesta koilliseen, valtatie 8 ja Rantatien välille.

Hankealueelle suunnitellaan rakennettavan enintään 12 tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho olisi enintään 28,8-48 MW. Tuulivoimapuiston arvioitu vuotuinen sähkön nettotuotanto olisi noin 75-125 GWh. Merikarvian vuotuinen kokonaissähkönkulutus oli 53 GWh vuonna 2011 (Energiateollisuus, 2013).

Hankkeen vaikutuksia muun muassa luontoon, ihmisiin ja paikallisiin elinkeinoihin selvitetään ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA). YVA-ohjelma valmistui kesäkuussa 2013 ja sen perusteella tehty YVA- selostus on nyt valmistunut ja on nähtävillä 10.2.-10.4.2014 Merikarvian kunnanvirastossa ja kirjastossa. Lisäksi raporttien sähköiset versiot ovat nähtävillä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä Otsotuulen internet-sivuilla (www.otsotuuli.fi).

Hankkeen kaavoitus toteutetaan YVA-menettelyn rinnalla. Tuulipuiston kaavaluonnos on nähtävänä Merikarvian kunnanvirastossa 12.2.-17.3.2014 ja sähköisenä versiona kunnan nettisivuilla.

Tuulivoimahanketta, valmistunutta YVA-selostusta ja kaavaluonnosta esitellään yleisölle torstaina 13.2.2014 alkaen klo 17.00 Merikarvian kunnan valtuustosalissa (Kauppatie 40, Merikarvia). Paikalla hankkeesta ovat kertomassa Otsotuulen, YVA- ja kaavakonsultin ja kunnan edustajat.

Hankkeesta vastaava, Otsotuuli Oy, on UPM:n ja Element Power -yhtiön tuulivoimaprojektien kehitykseen keskittyvä ja molempien puoliksi omistama yhteisyritys. Otsotuuli Oy kehittää tällä hetkellä kahdeksaa tuulivoimahanketta Länsi-Suomessa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa.

Suomen Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on, että vuonna 2020 sähkönkulutuksesta tuotetaan tuulivoimalla noin kuusi prosenttia. Sähkön tuotantotavoite on kuusi terawattituntia, joka edellyttää noin 2500 megawattia asennettua kokonaistehoa. Tämä vastaa noin 900 turbiinia. Vuoden 2013 lopussa Suomessa oli asennettua tuulivoimakapasiteettia noin 450 megawatin verran.

Lisätietoja antaa
Projektipäällikkö Sirpa Korhonen, Otsotuuli Oy, puh. 040 661 3750UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. UPM palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. Konsernin palveluksessa on noin 21 000 henkilöä ja sen vuosittainen liikevaihto on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM Energialiiketoiminnan tavoitteena on kasvaa vähäpäästöisillä energiamarkkinoilla. Vankan perustan kasvulle muodostavat vahva markkina-asiantuntijuus ja osaaminen monipuolisen uusiutuvan energian tuotannossa. UPM toimii pohjoismaisilla ja Keski-Euroopan energiamarkkinoilla. Yhtiön palveluksessa on noin 70 energia-alan ammattilaista. UPM:n monipuolinen ja kustannustehokas sähköntuotanto muodostuu vesivoimasta, ydinvoimasta, lauhteesta, tuulivoimasta ja metsäbiomassapohjaisesta sähkön ja lämmön yhteistuotannosta.


Element Power on englantilainen yritys, joka perustettiin 2008 kehittämään, rahoittamaan, rakentamaan ja operoimaan maatuulivoima- ja aurinkovoimaprojekteja. Yhtiöllä on kehitysvaiheessa olevia projekteja yli 9 000 MW ja tuotannossa 71 MW sekä yksin että yhteistyökumppaniensa kanssa. Suomen tytäryhtiön Element Power Finland Developments Oy:n toiminnan painopiste on tuulivoimassa.