UPM.FI

UPM kehittää Ylitornion Reväsvaaran aluetta tuulivoimatuotantoon - Yleisötilaisuus torstaina 30.1.

Sijoittajauutinen 30.1.2014 12.00 EET

(UPM, Helsinki, 30.1.2014 klo 12.00) – UPM kehittää Ylitornion Reväsvaaran aluetta tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi. Noin 5 kilometriä Ylitornion keskustasta kaakkoon sijaitseva alue on merkitty tuulivoimalle soveltuvaksi alueeksi Lapin liiton hyväksymässä Länsi-Lapin maakuntakaavassa, joka on parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana. UPM on solminut alueella pitkäaikaiset maanvuokra- ja käyttöoikeussopimukset ja tuulimittaukset sekä kaavoitus- ja luvitusprosessit ovat alkamassa.

Arvion mukaan Reväsvaaran alueelle voitaisiin sijoittaa kahdeksan nykyaikaista, noin kolmen megawatin tuulivoimalaa. Tuulipuisto voisi enimmillään tuottaa sähköä noin 60 gigawattituntia vuodessa, mikä vastaisi yli 3 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Hankkeen vaikutukset muun muassa luontoon, ihmisiin, matkailuun, porotalouteen ja muihin paikallisiin elinkeinoihin tullaan selvittämään. Jo tehdyissä luontoselvityksissä on tutkittu muun muassa lintujen kevät- ja syysmuutto, alueella vakituisesti pesivä linnusto, liito-oravat, lepakot, alueen kasvillisuus- ja luontotyypit, sekä mahdollisten uhanalaisten lajien esiintyminen.

”Olemme keskustelleet Ylitornion kunnan kanssa hankkeesta ja kunta suhtautuu siihen myönteisesti. Tulemme tiedottamaan hankkeen eri vaiheista ja tilaisuuksista, joissa yleisöllä on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin”, kertoo UPM:n tuulivoimakehityksen päällikkö ja projektipäällikkö Marius Kokko UPM:n Energialiiketoiminnasta.

Reväsvaaran tuulivoimahankkeen kaikille avoin keskustelutilaisuus pidetään torstaina 30.1.2014 Ylitornion kunnantalon auditoriossa (Alkkulanraitti 55) kello 16 alkaen. Paikalla hankkeesta ovat kertomassa UPM:n ja Ylitornion kunnan edustajat.

Suomessa tuulivoiman kysyntä ylittää tarjonnan. Suomen Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on, että vuonna 2020 sähkönkulutuksesta tuotetaan tuulivoimalla noin kuusi prosenttia. Sähkön tuotantotavoite on 6 terawattituntia, joka edellyttää noin 2500 megawattia asennettua kokonaistehoa. Tämä vastaa noin 900 turbiinia. Vuoden 2013 lopussa Suomessa oli asennettua tuulivoimakapasiteettia lähes 400 megawatin verran.

Lisätietoja antaa:
Projektipäällikkö Marius Kokko, UPM Energia, Tuulivoiman kehitys, puh. 040 756 7555

Ylitornion Reväsvaaran hankealueen kartta, rajaus suuntaa antava (pdf)


UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News


UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 21 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM Energialiiketoiminta jatkaa kasvuaan vähäpäästöisillä energiamarkkinoilla. Energialiiketoiminnan kasvulle on vankka perusta: vahva markkina-asiantuntijuus ja vakuuttava osaaminen monipuolisen uusiutuvan energian tuotannossa. Meillä on noin 70 energia-alan ammattilaista ja toimimme Pohjoismaisilla ja Keski-Euroopan energiamarkkinoilla. Yhtiön monipuolinen ja kustannustehokas sähköntuotanto muodostuu vesivoimasta, ydinvoimasta, lauhteesta, tuulivoimasta ja metsäbiomassapohjaisesta sähkön ja lämmön yhteistuotannosta.