UPM.FI

Ontojärven pinta lähellä säännöstelyluvan mukaista ylärajaa

Lehdistötiedote 3.1.2014 11.00 EET
​(UPM, Sotkamo, 3.1.2014 klo 10.00) – Runsassateisen ja lämpimän alkutalven vuoksi Kuhmossa sijaitsevan Ontojärven pinta on lähellä säännöstelyluvan mukaista ylärajaa. Ontojärven pintaa säännöstellään UPM:n omistamalla ja operoimalla Katerman vesivoimalaitoksella.

Viime päivinä Ontojärven tulovirtaama on noussut varsin korkeaksi, ja UPM voi joutua juoksuttamaan osan vedestä vesivoimalaitoksen tulvaluukuista. Ohijuoksutuksella varmistetaan Ontojärven säännöstelyluvan noudattaminen. Laitoksen konevirtaamasta poiketen tulvaluukuista juoksutettu vesi ohjautuu ensin laitoksen vieressä sijaitsevaan Säynäjälampeen ja sieltä lopulta Ontojoen pääuomaan. Tulvaluukkuja käytettäessä ohijuoksutuksen määrä on enintään 60m3/s.

Myös Oulujoen vesistöalueen muiden järvien pinnat ovat märän vesitilanteen vuoksi normaalia korkeammalla.

Lisätietoja antaa:
Vesivoimapäällikkö Pekka Pollari, UPM, puh. 0400-759200

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284 (klo 9-16)
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 22 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi