UPM.FI

UPM ja Etelä-Savon ELY-keskus sopivat suojelualueiden perustamisesta

Lehdistötiedote 16.12.2013 10.38 EET

Helsinki, 2013-12-16 09:38 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja UPM ovat sopineet 16.12.2013 suojelualueiden perustamisesta. Sopimukseen sisältyvät alueet sijaitsevat Rantasalmella ja Savonlinnassa ja ovat yhteispinta-alaltaan 433 hehtaaria.  Alueet kuuluvat Natura 2000 -suojeluverkostoon.

Tänään allekirjoitettu kauppa on sekä kooltaan että alueen luontoarvoiltaan yksi merkittävimmistä 2000-luvulla sovituista suojelualuekaupoista Etelä-Savossa. Kaupan merkittävin osa ovat Savonlinnan Loikansaaressa ja Rantasalmen Tammenlahdessa sijaitsevat, yhteensä 400 hehtaarin alueet, jotka ovat keskeinen osa Hevonniemen Natura 2000 -verkoston aluetta. Hevonniemen vedet ovat saimaannorpan elinaluetta.

Nyt suojeltavalla alueella on Hevonniemessä yli 10 kilometriä täysin rakentamatonta Saimaan rantaa sekä sen edustalla useita rakentamattomia saaria. Hevonniemen maasto on maisemallisesti kaunista ja topogarafialtaan hyvin vaihtelevaa. Metsät vaihtelevat karuista kalliometsistä laaksojen ja notkelmien reheviin lehtometsiin. Alue on myös merkittävä lehtokeskittymä. Alueen lehdoissa esiintyy monipuolisesti vaateliasta ja myös uhanalaista lehtolajistoa.

Ympäristöministeriö ja UPM jatkavat Natura 2000 -verkoston kuuluvien suojelualueiden toteuttamisneuvotteluja vuonna 2014.

Osapuolet ovat sopineet, että kaupan hintaa ei julkaista.

Lisätietoja
Etelä-Savon ELY-keskus:
DI Pasi Ryhänen, puh. 029 502 4229, pasi.ryhanen@ely-keskus.fi

UPM:
myyntipäällikkö Riitta Väisänen, puh. 0400-546 690, riitta.m.vaisanen(at)upm.com


Toimituksille tiedoksi

UPM ja metsien suojelu Suomessa

UPM omistaa noin 850 000 hehtaaria metsätalousmaata Suomessa. Yhtiön metsiä hoidetaan kestävän metsätalouden ja yhtiön metsien monimuotoisuusperiaatteiden mukaisesti. Kaikki UPM:n metsät ovat sertifioituja. 

Vuosina 1997 - 2002 UPM kartoitti yhtiön mailla sijaitsevat arvokkaat elinympäristöt. Kartoituksessa olivat mukana kohteet, jotka on suojeltu metsälain, luonnonsuojelulain, PEFC-metsäsertifiointijärjestelmän tai UPM:n oman päätöksen perusteella. Nämä arvokkaat elinympäristöt ja myös uudet kohteet on tallennettu UPM:n järjestelmiin, joita käytetään toiminnan suunnittelussa ja töitä toteutettaessa. Yli 10 % UPM:n omistamista alueista on suojeltu tai ovat alueita, joiden monimuotoisuusarvoja parannetaan erityistoimin. 

1990-luvulta lähtien UPM on sopinut Suomen valtion kanssa yli 20 000 hehtaarin myynnistä tai alueiden vaihdosta suojelutarkoituksiin:

  • elinympäristöihin liittyviin kansallisiin suojeluohjelmiin
  • Suomen Natura 2000 -suojeluverkostoon

UPM mahdollisti Repoveden kansallispuiston perustamisen lahjoittamalla Suomen valtiolle 560 hehtaarin maa-alueen vuonna 2002. Samanaikaisesti yhtiö suojeli omalla päätöksellä sen ympärillä sijaitsevan 1 400 hehtaarin alueen, Aarnikotkan Metsän. Lisäksi valtakunnallisia luonnonsuojeluohjelmia on toteutettu perustamalla paikallisten ELY-keskusten päätöksellä lukuisia yksityisiä suojelualueita UPM:n maille eri puolille Suomea.

UPM:llä on oma maailmanlaajuinen metsien monimuotoisuusohjelma, jota toteutetaan yhtiön mailla Suomessa, Isossa-Britanniassa, USA:ssa ja Uruguayssa. Ohjelma käynnistyi vuonna 2006 ja sen tavoitteena on
- ylläpitää ja lisätä metsien monimuotoisuutta
- edistää kestävän metsänhoidon parhaita käytäntöjä

Maakohtaiset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat perustuvat globaaleihin tavoitteisiin. Ohjelma perustuu Suomessa yhtiön metsissä vuonna 1998 aloitetun monimuotoisuusohjelman kokemuksiin.

 

         Aili Piironen