UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • Otsotuuli kehittää Hyrynsalmen Iso Tuomivaaran ja Lumivaaran alueita tuulivoimatuotantoon - Yleisötilaisuus keskiviikkona 4.12.

Otsotuuli kehittää Hyrynsalmen Iso Tuomivaaran ja Lumivaaran alueita tuulivoimatuotantoon - Yleisötilaisuus keskiviikkona 4.12.

Sijoittajauutinen 2.12.2013 16.00 EET

​(Otsotuuli, Helsinki, 2.12.2013) – Otsotuuli Oy kehittää Hyrynsalmen kunnan alueella sijaitsevia Iso Tuomivaaran ja Lumivaaran alueita tuulivoimatuotantoon sopivaksi. Otsotuuli Oy on UPM-Kymmene Oyj:n ja Element Powerin omistama yhteisyritys. Iso Tuomivaaran alue sijaitsee Hyrynsalmen keskustasta noin 15 km luoteeseen ja noin 2 km Ukkohallan matkailukeskuksesta pohjoiseen. Lumivaaran alue sijaitsee noin 11 km Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen ja noin 13 km Iso Tuomivaaran alueesta etelään.

Molemmat hankkeet sijaitsevat UPM:n omistamilla maa-alueilla. Alueilla on kartoitettu tuuliolosuhteita Ilmatieteenlaitoksen Tuuliatlaksen perusteella ja tehty kattavat esiselvitykset. Seuraavaksi Lumivaaran hankkeessa aloitetaan ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja kaavoitusprosessi. Iso Tuomivaaran hankkeen ympäristövaikutukset selvitetään kattavasti kaavoitusprosessin yhteydessä. Myös tarkemmat tuulimittaukset alueilla ovat alkamassa.

Arvion mukaan Iso Tuomivaaralle ja Lumivaaralle voitaisiin kuhunkin sijoittaa noin kahdeksan nykyaikaista, noin kolmen megawatin tuulivoimalaa. Kumpikin tuulipuisto tuottaisi sähköä noin 80 gigawattituntia vuodessa. Kummankin puiston tuotanto yksinään vastaa noin 8 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Hankkeiden vaikutukset muun muassa luontoon, ihmisiin ja paikallisiin elinkeinoihin selvitetään kattavasti. Luontoselvityksissä tutkitaan muun muassa lintujen kevät- ja syysmuutto, alueella vakituisesti pesivä linnusto, liito-oravat, lepakot, alueen kasvillisuus- ja luontotyypit sekä mahdollisten uhanalaisten lajien esiintyminen.

“Tulemme tiedottamaan hankkeiden eri vaiheista ja tilaisuuksista, joissa yleisöllä on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin”, sanoo projektipäällikkö Atte Lohman Otsotuuli Oy:stä.

”YVA- ja kaavamenettelyjen yhteydessä järjestettävien avointen yleisötilaisuuksien lisäksi haluamme käydä myös laajempaa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa. Esimerkiksi Lumivaaran YVA-menettelyä ohjaamaan olemme perustaneet seurantaryhmän, johon olemme kutsuneet viranomaistahojen lisäksi alueellisia ja paikallisia edustajia”, Lohman sanoo.

Otsotuuli järjestää yleisölle mahdollisuuden tutustua Iso Tuomivaaran ja Lumivaaran hankealueiden kehittämissuunnitelmiin Hyrynsalmen kunnantalolla (Laskutie 1, Hyrynsalmi) keskiviikkona 4.12.2013 klo 18. Paikalla hankkeesta ovat kertomassa Otsotuulen, YVA- ja kaavakonsultin ja kunnan edustajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Suomessa tuulivoiman kysyntä ylittää tarjonnan. Suomen Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on, että vuonna 2020 sähkönkulutuksesta tuotetaan tuulivoimalla noin kuusi prosenttia. Sähkön tuotantotavoite on kuusi terawattituntia, joka edellyttää noin 2500 megawattia asennettua kokonaistehoa. Tämä vastaa noin 900 turbiinia. Vuoden 2012 lopussa Suomessa oli asennettua tuulivoimakapasiteettia lähes 300 megawatin verran.

Otsotuuli kartoittaa ja kehittää UPM:n Suomessa omistamia maa-alueita tuulivoimatuotantoon soveltuviksi. UPM omistaa Suomessa noin 850 000 hehtaaria metsätalousmaata.

Lisätietoja antaa
Projektipäällikkö Atte Lohman, Otsotuuli Oy, puh. 050 412 0392

Otsotuuli Oy on suomalainen tuulivoimakehitysyhtiö. Yhtiön omistavat puoliksi UPM-Kymmene Oyj ja Element Power. Yhtiön liiketoiminta perustuu UPM:n omistamien maa-alueiden kehittämiseen tuulivoiman tuotantoon soveltuviksi. Otsotuuli Oy kehittää tällä hetkellä kahdeksaa tuulivoimahanketta Länsi-Suomessa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. www.otsotuuli.fi

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Yhtiö rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteet valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. UPM:n palveluksessa työskentelee noin 22 000 henkilöä maailmanlaajuisesti ja vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. www.upm.fi

UPM Energialiiketoiminnan tavoitteena on kasvaa vähäpäästöisillä energiamarkkinoilla. Vankan perustan kasvulle muodostavat vahva markkina-asiantuntijuus ja osaaminen monipuolisen uusiutuvan energian tuotannossa. UPM toimii pohjoismaisilla ja Keski-Euroopan energiamarkkinoilla. Yhtiön palveluksessa on noin 70 energia-alan ammattilaista. UPM:n monipuolinen ja kustannustehokas sähköntuotanto muodostuu vesivoimasta, ydinvoimasta, lauhteesta, tuulivoimasta ja metsäbiomassapohjaisesta sähkön ja lämmön yhteistuotannosta.

Element Power on englantilainen yritys, joka perustettiin vuonna 2008 kehittämään, rahoittamaan, rakentamaan ja operoimaan maatuulivoima- ja aurinkovoimaprojekteja. Yhtiöllä on kehitysvaiheessa olevia projekteja yli 9 000 MW ja tuotannossa 71 MW sekä yksin että yhteistyökumppaniensa kanssa. Toimintaa on 16 maassa Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa. Suomen tytäryhtiön Element Power Finland Developments Oy:n toiminnan painopiste on tuulivoimassa. www.elpower.com