UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • UPM TuottoTaimikko on uudenlainen, koneellisen istutuksen ja kitkennän yhdistävä tapa varmistaa elinvoimaisen kuusentaimikon perustaminen

UPM TuottoTaimikko on uudenlainen, koneellisen istutuksen ja kitkennän yhdistävä tapa varmistaa elinvoimaisen kuusentaimikon perustaminen

Lehdistötiedote 20.11.2013 16.00 EET

​(UPM, Helsinki, 20.11.2013 klo 15.30) – UPM TuottoTaimikko on uusi ja metsänomistajalle vaivaton tapa perustaa kerralla ja tehokkaasti elinvoimainen kuusentaimikko, jonka kasvu varmistetaan koneellisella taimikonhoidolla.

UPM TuottoTaimikko on kiinteähintainen tuote, joka sisältää koko ketjun maanmuokkauksesta taimikonhoitoon yhdellä sopimisella. UPM TuottoTaimikossa samaan pakettiin sisältyvät sekä koneellinen istutus että taimikon koneellinen kitkentä. Lopputulos on kustannustehokkaasti toteutettu tasalaatuinen ja elinvoimainen taimikko. Puuston päätehakkuun jälkeen kuusen uudistusalueella maa muokataan ja UPM:n laatutaimet istutetaan maahan samalla kertaa samalla koneella. Noin neljän vuoden kuluttua alue kitketään koneellisesti.

”Koneellinen taimien istutus yhdistettynä samanaikaiseen maanmuokkaukseen ja taimikon koneelliseen kitkentään on kustannustehokas kuusen uudistamismenetelmä. Istutus tehdään tuoreeseen maanmuokkausjälkeen ja uusi puusukupolvi saadaan nopeasti kasvuun. Alueesta tulee uudistushakkuun jälkeen nopeasti tuottokuntoinen,” sanoo metsänhoitopalveluiden tuoteryhmäpäällikkö Jari Engström UPM:n Puunhankinnasta ja metsäpalveluista.

”Konekitkentä vähentää voimakkaasti vesomista – 60-70 prosentilla kohteista tarvitaan vain yksi taimikonhoitokerta ennen ensiharvennusta, mistä seuraa merkittävä kustannussäästö. Taimikko varttuu tasaisena ja laadukkaana ja lopputuloksena on elinvoimainen ja arvokas metsä, joka sitoo hiiltä ja mahdollistaa metsänomistajalle parhaan mahdollisen tuoton,” Engström jatkaa.

UPM on edelläkävijä metsänhoidon koneellistamisessa. Yhtiö on istuttanut taimia koneellisesti jo 20 vuotta. Uudistamistulosten seuranta osoittaa, että koneella saadaan aikaan kustannustehokkaasti hyvälaatuinen nuori metsä. Koneellista kitkentää UPM on kehittänyt pitkäjänteisesti alan toimijoiden kanssa ja tehnyt koneellista varhaisperkausta jo lähes kymmenen vuoden ajan omissa metsissään.

”Meillä on erittäin hyviä kokemuksia ja tuloksia sekä koneellisesta istutuksesta että kitkennästä. Olemme jo jonkin aikaa tarjonneet näitä yhtiön omissa metsissä testattuja ja hyväksi havaittuja, moderneja ja kustannustehokkaita metsänhoitomenetelmiä myös yksityisille metsänomistajille,” sanoo metsänhoitopäällikkö Jyri Schildt UPM:n Puunhankinnasta ja metsäpalveluista.

Lisätietoja antavat:
Jari Engström, tuoteryhmäpäällikkö, metsänhoitopalvelut, Puunhankinta ja metsäpalvelut, UPM, puh. 040-013 2937
Jyri Schildt, metsänhoitopäällikkö, Puunhankinta ja metsäpalvelut, UPM, puh. 0400-717123

UPM Metsä on mukana Helsingin Messukeskuksessa 22-24.11.2013 järjestettävillä Metsämessuilla ständillä 6e78 esittelemässä UPM TuottoTaimikkoa ja UPM:n puukauppa- ja metsäpalveluita laajemminkin.

UPM Metsä
UPM Metsä eli UPM:n Puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa puuraaka-aineen ostosta ja hankinnasta Suomesta, Venäjältä ja Baltian maista. Metsäpalvelut vastaa yhtiön metsien hyödyntämisestä ja yksityisille metsänomistajille tarjottavista metsäpalveluista. UPM:n tehtaiden tarvitsemasta puumäärästä valtaosa hankitaan kotimaan yksityismetsistä. UPM tarjoaa metsänomistajille monipuolisia, laadukkaita ja kilpailukykyisiä metsänhoito- ja asiantuntijapalveluja. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös korkealaatuiset Bonvesta-rantatontit ja -metsäpalstat. www.metsämaailma.fi, www.bonvesta.fi