UPM.FI

UPM materiaalisektorin johtaja CDP:n metsäohjelmassa

Sijoittajauutinen 20.11.2013 10.00 EET

(UPM, Helsinki, 20. marraskuuta 2013, klo 10.00) – UPM on nimetty materiaalisektorin johtavaksi yritykseksi CDP:n metsäohjelmassa.

CDP:n metsäohjelman puitteissa yrityksiltä kerätään tietoja niiden mahdollisista vaikutuksista metsien häviämiseen viiden siihen eniten vaikuttavan maataloushyödykkeen osalta (palmuöljy, soija, biopolttoaineet, puu ja karjatuotanto).

CDP:n pääjohtaja Paul Simpson sanoo: "UPM on esimerkillisesti pyrkinyt ehkäisemään metsäkatoriskejä toimitusketjussaan.  Monet muut yritykset eivät ymmärrä toimiensa mahdollista vaikutusta metsien häviämiseen. CDP:llä on maailman kattavin järjestelmä, jonka avulla yritykset voivat raportoida ja ymmärtää toimintaansa, maineeseensa ja toimitusketjuunsa liittyviä riskejä. Lisäksi järjestelmä antaa sijoittajille tietoa kyseisten riskien vaikutuksesta yritysten arvoon."

"UPM:n Biofore-strategia perustuu uusiutuviin materiaaleihin, joten kuidun alkuperän ja toimitusketjun perusteellinen tuntemus on meille hyvin tärkeää. Tuemme kestävää metsänhoitoa kaikilla toiminta-alueillamme. Olemme lisänneet läpinäkyvyyttä ja tietojen todentamista askel askeleelta, ja työ on jatkuvaa", sanoo UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Päivi Salpakivi-Salomaa.

UPM varmistaa, että kaikki sen käyttämä puu ja puukuitu ovat kestävästi hankittua. Yhtiön omat metsät ja puuviljelmät on sertifioitu. Kaikkea UPM:n käyttämää puutavaraa seurataan kolmannen osapuolen varmistamalla puun alkuperän seurantajärjestelmällä. UPM varmistaa laillisen ja vastuullisen puunhankinnan puun alkuperän seurantajärjestelmän ja metsäsertifiointien avulla.

CDP:n metsäohjelmaraportti ja yrityskohtaiset tiedot ovat nähtävissä CDP:n verkkosivustossa.
https://www.cdproject.net/CDPResults/CDP-global-forests-report-2013.pdf

Lisätietoja antaa:
Päivi Salpakivi-Salomaa, Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja, UPM, puh. 020 415 0396.

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News


UPM:n Biofore-strategia ja jatkuva työ yritysvastuun alueella on saanut tunnustusta eri osapuolilta. UPM listattiin maailman johtavien kestävän kehityksen yritysten joukkoon Dow Jonesin eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) vuosiksi 2013–2014. UPM sijoittui Nordic Carbon Disclosure Leadership -indeksiin huippupistein 99/100 ja säilytti johtavan asemansa toimialallaan. www.upmresponsibility.com

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 22 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi


CDP
CDP on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka tarjoaa ainoan maailmanlaajuisen järjestelmän, jonka avulla yritykset ja kaupungit voivat mitata, raportoida, hallinnoida ja jakaa tärkeitä ympäristötietoja.  CDP toimii yhteistyössä markkinavoimien kanssa, joihin kuuluvat 722 institutionaalista sijoittajaa hallinnoivat 87 biljoonan dollarin varoja. Yhteistyön on tarkoitus motivoida yrityksiä raportoimaan julkisesti vaikutuksistaan ympäristöön ja luonnonvaroihin ja pyrkiä pienentämään näitä vaikutuksia.  CDP:llä on maailman suurin ilmastonmuutokseen, vesistöihin ja metsiin liittyviä riskihyödykkeitä koskeva tietokanta. Nämä tiedot ovat tärkeässä osassa strategisten liiketoimintapäätösten, sijoitusten ja käytäntöjen tekemisessä.  Lisätietoja on osoitteessa www.cdp.net ja Twitterissä tunnuksella @CDP.

CDP:n metsäohjelma
CDP:n metsäohjelma tunnettiin ennen nimellä Forest Footprint Disclosure Project (FFD). Kesäkuussa 2012 CDP ja Global Canopy Programme (GCP) ilmoittivat aloittavansa yhteistyön, jonka johdosta GCP:n Forest Footprint Disclosure Project yhdistettiin CDP:n kanssa. Strateginen yhdistyminen toi yritysten ilmasto-, vesi- ja metsätiedot saman katon alle ja loi maailman suurimman ja kattavimman ekosysteemitietojen raportointijärjestelmän. Lisäksi se tarjoaa yrityksille ja sijoittajille yhden yhtenäisen tietolähteen.