UPM.FI

Jussi Pesonen metsäsektorin puheenjohtajaksi Maailman kestävän kehityksen yritysneuvostoon

Lehdistötiedote 6.11.2013 10.00 EET

(UPM, Helsinki, 6.11.2013 klo 10.00) – UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen on valittu metsäratkaisuihin keskittyvän ryhmän, Forest Solutions Groupin puheenjohtajaksi vuosiksi 2014–2016. Ryhmä on osa Maailman kestävän kehityksen yritysneuvosto World Business Council for Sustainable Developmentia (WBCSD). UPM on ollut WBCSD:n jäsen vuodesta 2012.

Jussi Pesonen johtaa metsäryhmää yhdessä CMPC Forestal Mininco SA:n toimitusjohtaja Francisco Ruiz-Taglen kanssa.

"Arvostamme UPM:n sitoutumista WBCSD:den ja olemme iloisia, että Jussi Pesonen on päättänyt ryhtyä metsäratkaisuihin keskittyvän ryhmän toiseksi puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. UPM johtajuus tuo strategista näkemystä ja auttaa meitä määrittelemään suunnan, miten viemme eteenpäin yhteisiä toimia ja muutamme nykypäivän metsään liittyvät haasteet kestäviksi mahdollisuuksiksi ja ratkaisuiksi”, WBCSD:n puheenjohtaja Peter Bakker sanoo.

Yritysneuvosto toimii arvostettuna suunnannäyttäjänä liiketoiminnan ja kestävän kehityksen alueella. Sen tarjoamalla foorumilla yli 200 jäsenyritystä eri liiketoiminnan aloilta voivat edistää maailmanlaajuisia kestäviä ratkaisuja. 

”Minulla on kunnia toimia puheenjohtajana metsäryhmässä, joka haluaa olla edelläkävijä uusiutuvaan biomassaan ja puukuituun perustuvissa kestävissä ratkaisuissa. Uskon, että jäsenyritykset voivat tarjota ratkaisuja ongelmiin, kuten resurssipulaan, ilmastonmuutokseen sekä luonnon monimuotoisuuden ja puhtaan veden ylläpitämiseen. Yritykset yhdessä voivat saada yhdessä aikaan enemmän kuin yksittäiset yritykset”, Jussi Pesonen sanoo.

Metsäryhmä toimii suunnannäyttäjänä kestävissä metsäratkaisuissa, jotka vastaavat ihmisten tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Jäsenet sitoutuvat yhteisesti kestävään kehitykseen ryhmän periaatteiden ja vastuiden kautta. Nämä pitävät sisällään talouskasvua, ympäristönsuojelua ja sosiaalista kehitystä tasapainottavia toimia.


Lisätietoja antaa:
Päivi Salpakivi-Salomaa, Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja, UPM, puh. 020 4150 396

UPM, Media Desk
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal


UPM:n Biofore-strategia ja jatkuva työ yritysvastuun saralla on saanut tunnustusta eri osapuolilta. UPM nimettiin jälleen maailman johtavien kestävän kehityksen yritysten joukkoon. Yhtiö uusi sijoituksensa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä sekä eurooppalaisen että globaalin indeksin osalta 2013-2014. Nordic Carbon Disclosure Leadership -ilmastoindeksissä UPM sijoittui huippupistein 99/100 säilyttäen johtavan asemansa toimialallaan. www.upmresponsibility.com

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 22 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi


WBCSD on edistyksellisten yritysten ylimmän johdon tuella toimiva organisaatio, joka kannustaa elinkeinoelämää luomaan kestävää tulevaisuutta liiketoiminnalle, yhteiskunnille ja ympäristölle. WBCSD on perustettu 1992. Jäsentensä kanssa neuvosto toimii arvostettuna suunnannäyttäjänä ja keskittää huomionsa rakentavien ratkaisujen luomiseen ja yhteistoimintaan. Neuvosto käyttää vahvoja sidosryhmäsuhteitaan johtaakseen keskustelua ja edistääkseen toimintatapojen muutosta kohti kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. WBCSD:n 200 jäsenyritystä edustavat kaikkia liike-elämän aloja ja kaikkia maanosia. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 7 biljoonaa dollaria. WBCSD toimii foorumina, jolla sen jäsenyritykset voivat jakaa toistensa kanssa parhaita käytäntöjä ja kehittää innovatiivisia välineitä vallitsevan tilanteen muuttamiseksi. Neuvostolla on myös käytettävissään 60 kansallisen ja alueellisen yritysneuvoston ja kumppaniorganisaation verkosto, jonka jäsenistä suurin osa on kehitysmaissa. www.wbcsd.org.