UPM.FI

Vesi vähissä Kokemäenjoella - UPM pysäyttää Harjavallan vesivoimalaitoksen yöaikaan

Lehdistötiedote 4.10.2013 13.00 EEST

(UPM Harjavalta, 4.10.2013) – Vähäsateisen alkusyksyn vuoksi Kokemäenjoen vesitilanne on merkittävästi heikentynyt. Vuorokauden keskivirtaama painuu alle 50 kuutiometriin sekunnissa, mikä alittaa Länsi-Suomen Voima Oy:n omistaman ja UPM:n operoiman Harjavallan vesivoimalaitoksen turbiinien teknisen minimikäytön. Vähäisestä virtaamasta johtuen UPM joutuu säästämään vettä ja pysäyttämään Harjavallan voimalaitoksen koneet usean tunnin ajaksi yöaikaan.

Harjavallan voimalaitoksella normaalisti käytössä olevaa vapaaehtoista minimijuoksutuskäytäntöä ei näin ollen ole mahdollista noudattaa. Voimalaitoksen lupaehdot sallivat juoksutuksen pysäyttämisen virtaaman ollessa vähäinen ja tarvittaessa muulloinkin. Vettä ei riitä myöskään vesistöalueen järvistä, koska nekin ovat pitkän vähäsateisen jakson vuoksi ajankohtaan nähden erittäin alhaalla ja tulovirtaamat pieniä.

Kokemäenjoella on tilastoitu samanlaisia tilanteita myös vuosina 1941, 1942, 1947, 2002, 2006, 2009 ja 2010. Mahdolliset sateetkaan eivät korjaa tämän hetken tilannetta nopeasti.

UPM:n muut Kokemäenjoen vesivoimalaitokset Äetsässä ja Tyrväällä noudattavat toistaiseksi minimijuoksutusta. Pienten tulovirtaamien ja Tyrvään minimijuoksutuksen yhteisvaikutuksena Rauta-Kuloveden pinta laskee viikonlopun aikana.


Lisätietoja antaa:
Vesivoimapäällikkö Pekka Pollari, UPM, puh. 0400-759200