UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • UPM jatkaa kannattavuusohjelmaansa ja suunnittelee globaalien funktioiden sekä puunhankinnan ja metsäliiketoiminnan uudelleenjärjestelyjä

UPM jatkaa kannattavuusohjelmaansa ja suunnittelee globaalien funktioiden sekä puunhankinnan ja metsäliiketoiminnan uudelleenjärjestelyjä

Pörssitiedote 24.10.2013 10.30 EEST

UPM-Kymmene Oyj                                        Pörssitiedote    24.10.2013 klo 10.30

UPM ilmoitti 6. elokuuta 2013 uudistavansa liiketoimintarakenteensa ja käynnistävänsä 400 miljoonan euron tulosparannukseen tähtäävän ohjelman.

Uusi rakenne astuu voimaan 1. marraskuuta 2013 ja sen tavoitteena on edistää merkittävästi yhtiön kannattavuutta seuraavien parannusten kautta: entistä selkeämmät tavoitteet ja toimenpiteet kussakin liiketoiminnassa, yhtiön toiminnan parempi läpinäkyvyys, yksinkertaistettu liiketoimintaportfolio ja liiketoimintojen todellisen arvon selkeä esilletuominen.

Osana ohjelmaa UPM ilmoitti 27.8.2013 suunnitelmistaan taloushallinnon toimintojen uudelleenorganisoimisesta sekä kirjanpidon perusliiketapahtumien käsittelyn ulkoistamisesta kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen ja niiden pohjalta tehtiin tarvittavat päätökset. Organisaatiosta vähenee 150 tehtävää, joista 92 Suomesta ja loput Kiinasta ja muista maista.

UPM käy tällä hetkellä yt-neuvotteluja Paper Europe and North America -liiketoiminta-alueen henkilöstön edustajien kanssa. Neuvotteluista ilmoitettiin 27.9.2013. 

Tänään UPM jatkaa ohjelman toteuttamista ilmoittamalla uusista jatkosuunnitelmista kannattavuuden parantamiseksi.

UPM suunnittelee muiden globaalien funktioiden toimintojen ja kustannusrakenteiden sopeuttamista uusiin liiketoimintavaatimuksiin ja organisaatiorakenteeseen. Lisäksi UPM suunnittelee puunhankinnan ja metsäliiketoiminnan uudelleenjärjestelyjä UPM:n tehdasintegraattien kilpailukyvyn parantamiseksi.

Yhteistoimintaneuvottelut Suomen henkilöstön edustajien kanssa on suunniteltu alkavaksi 24.10.2013.

Muissa maissa neuvotteluprosessit aloitetaan mahdollisimman pian paikallisten käytäntöjen ja lainsäädännön puitteissa.

Päätökset suunnitelluista organisaatiomuutoksista, työpaikkojen vähennyksistä ja tuesta muutosvaikutusten alla oleville työntekijöille tehdään, kun neuvotteluprosessit on saatettu loppuun.

Yhteensä tänään julkistettujen suunnitelmien arvioidaan vaikuttavan enintään 230 tehtävään, joista 150 Suomessa ja 80 muissa maissa.

Lisätietoja antavat:
Riitta Savonlahti, henkilöstöjohtaja, UPM, puh. 020 415 0048
Esa Retva, johtaja, Puunhankinta ja metsäliiketoiminta  puh. 050 514 5152

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM Media Desk
Ma–pe klo 9.00–16.00 EET
puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. UPM palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. Konsernin palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja sen vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi