UPM.FI

UPM parantaa sähkön toimitusvarmuutta yhteistyössä Fortumin kanssa

Lehdistötiedote 6.9.2013 10.00 EEST

(UPM, Helsinki, 6.9.2013 klo 10.00) - Metsänhoitotöitä toteuttava UPM Silvesta tekee tulevan syksyn ja talven aikana Fortumin kanssa yhteistyötä raivaamalla metsää sähkölinjojen ympäriltä noin sadan kilometrin matkalla Vihdissä. Puita raivataan n. 10 metrin matkalta molemmin puolin sähkölinjoja ja näin varmistetaan sähkön toimitusvarmuus vaativissakin sääolosuhteissa.

Uusi sähkömarkkinalaki tuo uusia haasteita sähkönjakeluverkkoyhtiöille

Suomessa 1.9.2013 voimaantullut uusi sähkömarkkinalaki velvoittaa sähkönjakeluverkkoyhtiöitä suunnittelemaan, rakentamaan ja ylläpitämään jakeluverkkoa niin, että se toimii mahdollisimman luotettavasti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jakeluverkkoyhtiöt saavat esimerkiksi kaataa ja poistaa puita jakeluverkon läheisyydestä ilman maanomistajan lupaa, jos se on tarpeen sähkönjakelun keskeytysten ennaltaehkäisemiseksi. Uuden lain tavoite on parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja minimoida sähkökatkojen asiakkaille aiheuttamia haittoja.

Fortum ja UPM Silvesta testaavat yhteistyössä uusia toimintamalleja ilmajohtojen kunnossapitoon

Fortumilla on Suomessa noin 77 000 km sähköverkkoa, josta myrsky- ja lumituhoille herkimmän keskijännitteisen verkon osuus on noin 25 000 km. Tästä keskijännitteisestä verkosta noin puolet kulkee metsässä, joten uuden lain merkitys yhtiölle on suuri.

UPM Silvesta puolestaan tarjoaa sähköyhtiöille linjanraivaustöiden kokonaispakettia, jossa yhtiö vastaa omistajaselvityksistä, maastomerkkauksista, asiakaskontakteista, puukaupan järjestämisestä, korjuusta ja raivaustöistä.

UPM ja Fortum testaavat tulevan syksyn ja talven aikana yhteistyömallia, jossa Fortumin normaalin sähkölinjan kunnossapitoraivauksen yhteydessä tehdään ns. vierimetsähakkuu. Vierimetsästä hakataan sähkönjakelua uhkaavat puut 10 metrin leveydeltä molemmin puolin linja-aukkoa. Puuston hakkuusta, lähikuljetuksesta ja yhteismyynnistä vastaa UPM Silvesta.

Puu on yhteinen kiinnostuksen kohde

”Pilotissa meitä kiinnostaa erityisesti hoitotoimenpiteillä saatavat puumäärät ja puutyypit, eli paljonko poistettavaa puuta on ja miten sitä pystytään hyödyntämään. Haemme myös yhteistyömallia, joka toimisi kaikille osapuolille; sähköyhtiölle, maanomistajalle ja urakoitsijalle”, kertoo verkon kehitysjohtaja Sauli Antila Fortumista.

”Olemme tehneet sähkölinjojen raivausta hyvässä yhteistyössä Fortumin kanssa useassa eri kohteessa. Sähkölinjoilla raivaamme puuston ilmajohtojen alta, poistamme johtoalueiden reunoilta puita ja oksia, hoidamme vierimetsää ja raivaamme uusia linjoja. Korjaamme myös myrskytuhopuut linjoilta turvallisesti. Valtakunnallisena toimijana voimme tarjota kokonaisvaltaisen palvelun linjaverkoston hoitoon”, sanoo UPM Silvestan toimitusjohtaja Jukka Koivumäki.

”Hyvin hoidettu vierimetsä tuo omistajalleen sekä taloudellista että maisemallista hyötyä”, Koivumäki toteaa.

Lisätietoja:
Jukka Koivumäki, toimitusjohtaja, UPM Silvesta, puh. 040 717 0085
Sauli Antila, verkon kehitysjohtaja, Fortum, puh. 040 658 9708

 

UPM, Media Desk
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News

 

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit (voimassa 31.10.2013 asti). UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä. Yhtiöllä on toimintaa 67:ssä ja tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi.

UPM Silvesta on UPM:n omistama Suomen suurin yksityinen metsätyöpalveluyritys, joka tekee vuosittain metsätyöpalveluja noin 70 000 hehtaarin alueella.
UPM Silvesta tekee linjanraivauksia, maisemointia, metsäluonnon ja talousmetsien hoitoa metsänomistajille, yrityksille ja yhteisöille. Sen palveluksessa on noin 130 metsuria ja yli 200 yritystä, joista osa on franchiseyrittäjiä ja osa aliurakoitsijoita.

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com