UPM.FI

UPM mukana varmistamassa rupiliskon elinvoimaisempaa tulevaisuutta Pohjois-Karjalassa

Lehdistötiedote 6.9.2013 12.00 EEST

(UPM, Helsinki, 6.9.2013 klo 12.00) - Metsien monimuotoisuutta turvaavan METSO-ohjelman hankkeissa on tehty hartiavoimin työtä Suomen metsien lajiston hyväksi. Tänä vuonna päättyvässä verkostohankkeessa on kaivettu kuluneiden kahden vuoden aikana 18 uutta lampea uhanalaisen rupiliskon elinalueelle Pohjois-Karjalaan. Elokuussa toteutetuissa seurannoissa havaittiin rupiliskojen levinneen jo kuuteen uuteen lampeen.

Rupiliskoilta hyväksynnän saaneet lammet sijaitsevat yksityisten metsänomistajien, Joensuun kaupungin ja UPM:n mailla. Lampien suunnittelu ja toteutus on tehty yhdessä ELY- ja Metsäkeskuksen sekä UPM:n kanssa, kaivuutöihin osallistui paikallisia koneyrittäjiä. Rahoitusta hanke on saanut maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön lisäksi UPM:ltä ja Joensuun kaupungilta sekä Ilosaarirockin hiilikompensaation myötä myös Joensuun Popmuusikot ry:ltä ja POP-pankilta. Yksityismailla lampia on kaivettu ja pienvesiluontoa ennallistettu myös Metsäkeskuksen luonnonhoitohankerahoituksella

”Tämä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun rupiliskot ovat lisääntyneet lajille varta vasten kaivetuissa lammissa”, toteaa hankkeen työntekijä ja rupiliskotutkija Ville Vuorio Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Lampia on kaivettu METSO-hankkeen toimesta sellaisille alueille, joiden rupiliskokannat ovat heikentyneet esimerkiksi lampien umpeenkasvun tai ojitusten seurauksena. Uusien lampien kaivamisen lisäksi rupiliskojen elinoloja on kohennettu syventämällä olemassa olevia lampia, nostamalla niiden vedenpintaa ja ennallistamalla lampien lähellä olevia suoalueita.

”Näiden havaintojen myötä on selvää, että rupiliskoja on nyt enemmän Suomessa kuin ennen hanketta”, iloitsee Vuorio.

Yhteistyötä Pohjois-Karjalan maskotin hyväksi

”Rupiliskosta tuli nelivuotisen hankkeen aikana koko Pohjois-Karjalan maskotti; se on esiintynyt niin lehdissä, rock-tapahtumassa, musiikkivideolla kuin lautapelissäkin. Vuonna 2012 Joensuun kaupunki nimesi rupiliskon nimikkolajikseen”, kuvailee hankkeen vastuullinen johtaja Sirkka Hakalisto Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Hankkeen toiminnan myötä rupiliskon esiintymisalueet osataan nykyään huomioida kustannustehokkaasti osana normaalia metsänhoitoa. Hakkuut suunnitellaan niin, että rupiliskolampia ympäröivä puusto säästetään. Iloiset uutiset uusien lampien asukkaista todennäköisesti kannustavat myös jatkamaan rupiliskon elinympäristöjen luonnonhoitoa.

”Pienvesien ja niitä ympäröivien metsien tilan parantamiseksi tehdyt toimet näyttävät todistetusti vahvistavan Pohjois-Karjalan rupiliskokantaa. Lajilla on tätä kautta paremmat mahdollisuudet selviytyä tulevaisuuden haasteista, kuten ilmastonmuutoksesta”, Hakalisto toteaa.

”Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa tässä METSO-hankkeessa on ollut erittäin mielekästä, koska rupiliskon elinolosuhteiden turvaamisessa ja parantamisessa on kyetty viemään ekologinen tieto ja nykyaikainen metsäosaaminen jo hankkeen aikana käytännön metsätaloustoimintaan”, toteaa UPM Metsän ympäristöasiantuntija Juha-Matti Valonen.


Lisätietoja

Ville Vuorio, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi , puh. 0400 885 172
Sirkka Hakalisto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi , puh. 040 827 5475
Juha-Matti Valonen, UPM,
juha-matti.valonen@upm.com , puh. 0400 152 416

Linkit

Ilmastonmuutos metsässä – Rupilisko huippumalliksi, METSO turvaverkostoiksi -hankkeen esittely metsonpolulla http://www.metsonpolku.fi/fi/METSO/yhteistoimintaverkostot/rupilisko.php

Kuvia tiedotusvälineiden käyttöön

Kuvat ovat maksutta tiedotusvälineiden käytössä. Kuvaaja, Ville Vuorio, mainittava.

http:// bit.ly/rupilisko


UPM, Media Desk
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284

media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit (voimassa 31.10.2013 asti). UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä. Yhtiöllä on toimintaa 67:ssä ja tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi .

UPM Metsä

UPM:n Pohjois-Euroopan puunhankinta vastaa puuraaka-aineen ostosta ja hankinnasta Suomesta, Venäjältä ja Baltian maista. Tehtaiden tarvitsemasta puumäärästä valtaosa hankitaan kotimaan yksityismetsistä. UPM:n metsäliiketoiminta vastaa yhtiön omien metsien hyödyntämisestä ja metsänomistajille tarjottavista monipuolisista metsäpalveluista. UPM on Suomen suurin yksityinen maanomistaja. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös korkealaatuiset UPM Bonvesta -rantatontit ja -metsätilat. www.metsämaailma.fi, www.bonvesta.fi.