UPM.FI

UPM käynnistää uudistetun ammattikoulutusohjelman Kymin ja Kaukaan tehtailla tammikuussa 2014

Lehdistötiedote 20.9.2013 9.00 EEST

(UPM, Lappeenranta, 20.9.2013 klo 09:00) - UPM käynnistää uudistetun ammattikoulutusohjelman Kymin ja Kaukaan tehtailla. Kuusankoskella ja Lappeenrannassa avataan tänään haettavaksi yhteensä noin 45 paikkaa kaksivuotiseen koulutusohjelmaan, joka noudattaa oppisopimuskoulutuksen mallia. Uudistettu paperiteollisuuden koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Saimaan ammattiopiston Sampon kanssa.

”Kymin ja Kaukaan tehtailla henkilöstön keski-ikä on korkea, ja haluamme aloittaa uuden työntekijäsukupolven koulutukset ajoissa ennen suurten ikäluokkien eläkkeelle jäämistä”, kertoo UPM:n Kymin ja Kaukaan tehtaiden johtaja Juha Kääriäinen.

Koulutusohjelma mahdollistaa työskentelyn sekä prosessi- että kunnossapitotehtävissä sellu- ja paperitehtailla. Koulutuksessa mukana olevat valmistuvat paperiteollisuuden ammattitutkintoon. Pääsyvaatimuksena on 18 vuoden ikä sekä soveltuva ammatillinen peruskoulutus, esimerkiksi sähkö-, automaatio-, kone-, auto- tai prosessitekniikan tutkinto.

Uusi koulutusohjelma koostuu pääasiassa käytännön työharjoittelusta, joka tähtää monipuolisempaan osaamiseen tehtaiden eri osastoilla. ”Monipuolisen koulutusohjelman tavoitteena on lisätä työntekijöidemme liikkuvuutta Kymin ja Kaukaan tehdasintegraattien sisällä ja välillä, mutta myös UPM:n Suomen muille tehtaille esimerkiksi huoltoseisokkien yhteydessä, jolloin kunnossapidossa tarvitaan hetkellisesti enemmän väkeä”, Juha Kääriäinen jatkaa.

UPM:n Kymin ja Kaukaan tehdasintegraattien suunnitelmissa on aloittaa uusi koulutusohjelma vuosittain. Koulutusohjelmaan valitut palkataan työsuhteeseen kahden vuoden määräaikaisella oppisopimuksella. Ohjelmaan haetaan UPM:n internetsivujen kautta ja tammikuussa 2014 alkavan koulutusohjelman hakuaika päättyy 15.10.2013.

Lisätietoja antaa (tavoitettavissa tänään klo 12-16 välisenä aikana):
Juha Kääriäinen, tehtaanjohtaja, UPM Kymi-Kaukas, puh. 040 7750 355


UPM, Media Desk
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News

UPM Kymi
Kouvolassa sijaitseva UPM:n Kymin tehdas on sellun-, energian ja paperintuotannon integraatti, jonka tuotteita ovat havu- ja koivusellu sekä päällystetty ja päällystämätön hienopaperi. Alueella työskentelee UPM:n eri yksiköiden palveluksessa noin 600 henkilöä.

UPM Kaukas
Kaukaan tehdasalueella valmistetaan koivu- ja havusellua, bioenergiaa, aikakauslehtipaperia sekä sahatavaraa. Kaukaan tehdasalueella sijaitsee myös UPM:n tutkimuskeskus ja Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitos. Vuonna 2014 tehdasalueella käynnistyy uusiutuvaa dieseliä valmistava biojalostamo. Kaukaalla työskentelee UPM:n eri yksiköiden palveluksessa noin 1 200 henkilöä.

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit (voimassa 31.10.2013 asti). UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä. Yhtiöllä on toimintaa 67:ssä ja tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi.