UPM.FI

Nimityksiä UPM Paper ENA:n (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) ja UPM Paper Asia:n (Aasia) johdossa

Lehdistötiedote 27.9.2013 15.30 EEST

(UPM, Helsinki, 27.9.2013 klo 15.30) - UPM:n 6.8 ilmoitettuihin liiketoimintarakenteen muutoksiin liittyen UPM Paper ENA ja UPM Paper Asia -liiketoiminta-alueiden organisaatiorakenne muuttuu 1.11.2013 alkaen.  Uusi UPM Paper ENA muodostuu kolmesta tulosyksiköstä (SBU):

• Magazine Publishing & Advertising

• Merchants, Home & Office

• Newspaper Publishing

UPM Paper Asia koostuu kahdesta strategisesta tulosyksiköstä (SBU) Hienopaperit APAC ja Tarrapaperit.
 

Nimityksiä UPM Paper ENA:n johdossa

Petteri Kalela on nimitetty johtajaksi, Merchants, Home & Office

Ruud van den Berg on nimitetty johtajaksi, Magazine Publishing and Advertising

Winfried Schaur on nimitetty johtajaksi, Newspaper Publishing

Anu Ahola on nimitetty strategiasta ja energiasta vastaavaksi johtajaksi

Olli Heikkilä on nimitetty johtajaksi, Business Processes and Solutions

Christian Thaler on nimitetty johtajaksi, Business Control

Daniel Schwab on nimitetty henkilöstöjohtajaksi

Ulla-Riitta Unkuri on nimitetty sidosryhmäjohtajaksi

Yllä mainitut henkilöt muodostavat UPM Paper ENA:n johtoryhmän ja raportoivat tässä roolissa UPM Paper ENA:n johtaja Bernd Eikensille. Johtoryhmän funktiojäsenet raportoivat jatkossakin kyseisten funktioiden johtajille.


Nimityksiä UPM Paper Asia:n johdossa

Kim Poulsen vastaa UPM Paper Asia johtajan tehtäviensä lisäksi myös Hienopaperit APAC -tulosyksiköstä.

Jaakko Nikkilä on nimitetty myyntijohtajaksi, Hienopaperit APAC, ja hänen toimipaikkansa on Shanghai.

Timo Johansson on nimitetty Kiinan tuotantojohtajaksi. Hänen toimipaikkansa on Changshu.

Petri Hakanen on nimitetty Tarrapapereista vastaavaksi johtajaksi. Hänen toimipaikkansa on Helsinki.

Pentti Putkinen on nimitetty tarrapaperituotannosta vastaavaksi johtajaksi. Hänen toimipaikkansa on Tervasaari.

York Fang on nimitetty toimitusketjusta vastaavaksi johtajaksi. Hänen toimipaikkansa on Shanghai.

Raul Ikonen on nimitetty Business Controllingista vastaavaksi johtajaksi, UPM Paper Asia. Hänen toimipaikkansa on Shanghai.

Tuija Rinne on nimitetty henkilöstöjohtajaksi, UPM Paper Asia. Hänen toimipaikkansa on Shanghai.

Yllä mainitut henkilöt muodostavat UPM Paper Asia:n johtoryhmän ja raportoivat tässä roolissa UPM Paper Asia:n johtaja Kim Poulsenille. Johtoryhmän funktiojäsenet raportoivat jatkossakin kyseisten funktioiden johtajille. Pentti Putkinen raportoi Petri Hakalalle.

UPM, Media Desk
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News   

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit (voimassa 31.10.2013 asti). UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä. Yhtiöllä on toimintaa 67:ssä ja tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi