UPM.FI

UPM suunnittelee taloushallintonsa toimintojen uudelleenorganisointia

Lehdistötiedote 27.8.2013 11.15 EEST

(UPM, Helsinki, 27.8.2013 klo 11.15) – UPM suunnittelee taloushallintonsa toimintojen uudelleenorganisointia sekä kirjanpidon perusliiketapahtumien käsittelyn ulkoistusta kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Mikäli suunnitelma toteutuu, taloushallinnosta vähenee maksimissaan 180 henkilön työtehtävät, joista suurin osa Suomessa ja Kiinassa. Suunnitelma on osa UPM:n tulosparannusohjelmaa, joka julkistettiin 6.8.2013.

Toimintojen uudelleenorganisoinnilla tavoitellaan taloushallinnon kustannustehokkuuden parantamista yksinkertaistamalla toimintatapoja ja luomalla valmiuksia sopeuttaa toimintoja muuttuviin liiketoiminnan tarpeisiin.

Suunnitelman mukaan UPM jatkaa taloushallinnon toimintojensa keskittämistä palvelukeskuksiinsa Tampereella ja Shanghaissa. Samalla näiden toimintoja virtaviivaistetaan ja osana tätä UPM selvittää vaihtoehtoa ulkoistaa kirjanpidon perusliiketapahtumien käsittely ulkoiselle toimijalle. Toteutuessaan suunnitelma vaikuttaa maksimissaan 180 henkilön työtehtäviin UPM:n taloushallinnossa lähinnä Suomessa ja Kiinassa.

Suunnitellun uudelleenjärjestelyn jälkeen UPM:n taloushallinnossa työskentelee noin 450 henkeä. Tampereen ja Shanghain palvelukeskuksilla on edelleen tärkeä rooli taloushallinnon tehtävien hoidossa.

Yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön edustajien kanssa on suunniteltu alkavaksi 27.8.2013. Päätökset suunnitelluista organisaatiomuutoksista, työpaikkojen vähennyksistä ja tuesta muutosvaikutusten alla oleville työntekijöille tehdään, kun neuvotteluprosessit on saatettu loppuun.

Lisätietoja 27.8. klo 14 – 17 antaa:

Erkka Repo, johtaja, Business Control & Finance Operations, UPM, Puh: 020 4150 119UPM, Media Desk
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News

***

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit (voimassa 31.10.2013 asti). UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä. Yhtiöllä on toimintaa 67:ssä ja tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi