UPM.FI

UPM:lle EMAS-ympäristörekisteröinti Kiinassa

Lehdistötiedote 15.7.2013 10.00 EEST

(UPM, Helsinki, 15.7.2013 klo 10.00) – UPM on yksi ensimmäisistä yrityksistä ja sen Changshun tehdas ensimmäinen paperitehdas, joka on rekisteröity EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) mukaisesti Kiinassa.

”Läpinäkyvyys ja avoimuus sidosryhmien suuntaan on olennainen osa yritysvastuutamme maailmanlaajuisesti. EMAS-rekisteröinti ja kolmannen osapuolen todentama raportointi tukevat toimintamme jatkuvaa parantamista. Sellun ja paperin tuotannon ympäristövaikutukset tunnetaan ja teollisuus pyrkii vähentämään niitä tuotteiden koko elinkaaren ajalta edelleen”, sanoo Kim Poulsen, Aasian ja Tyynenmeren paperiliiketoiminnasta sekä UPM:n yhteiskuntasuhteista ja kehityksestä vastaava johtaja.

UPM oli avoimen ja läpinäkyvän raportoinnin edelläkävijä jo viime vuonna, jolloin UPM:n Fray Bentosin sellutehdas Uruguayssa otettiin mukaan EMAS-rekisteröintiin ensimmäisenä Euroopan ulkopuolisena tehtaana. Pilottihankkeen UPM toteutti yhdessä EU:n, Suomen ympäristökeskus SYKE:n, Suomen ympäristöministeriön ja Inspecta Sertifiointi Oy:n kanssa.

”Olemme erittäin iloisia siitä, että auditointi tehtiin UPM:n Kiinan tehtailla ja kiitollisia siitä, että UPM on jakanut kanssamme kokemuksensa siitä, miten maailmanlaajuinen EMAS-rekisteröinti Kiinassa toteutetaan. Tässä suhteessa UPM on todellinen edelläkävijä”, toteaa Daniel Weiss adelphista, joka on projektipartneri SWITCH ASIA EMAS Global China -projektissa. EMAS Global China on Euroopan komission rahoittaman SWITCH-Asia-kumppanuusohjelman varoin toteutettu yhteistyöprojekti. Projektin tavoitteena on edistää kestävien tuotantomenetelmien käyttöönottoa kaikkialla Kiinassa EMAS-rekisteröinnin avulla.

Kaikkiaan UPM:n EMAS-rekisteröinnin ja ympäristöselonteon piiriin kuuluu 20 sellu- ja paperitehdasta Euroopassa, Kiinassa ja Uruguayssa.

EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä EMAS on vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, jonka puitteissa yritykset ja muut organisaatiot voivat kehittää ja arvioida ympäristösuorituskykyään ja raportoida siitä vuosittain.

UPM:n EMAS-selonteko koostuu yhtiöraportista ja tehdasliitteistä. Yhtiöraportti sisältää koko konsernia koskevat tiedot ja tärkeimmät, muun muassa energia- ja materiaalitehokkuutta koskevat tunnusluvut. Tehdasliitteet täydentävät yhtiöraporttia paikallisilla tiedoilla, kuten esimerkiksi tehtaiden ympäristötavoitteilla ja -saavutuksilla. Kaikki rekisteröinnin sisältämät tiedot ovat kolmannen osapuolen todentamia.

UPM:n raportoimien ympäristötietojen kattavuus on saanut paljon ulkoista tunnustusta ja useita palkintoja. Vuoden 2012 kohokohta oli UPM:n listaaminen maailman ainoana metsäteollisuus- ja paperiyhtiönä Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) ja valitseminen johtavaksi yritykseksi Perusresurssit-kategoriassa vuosiksi 2012–2013.


Lisätietoja antaa:  
Päivi Rissanen, ympäristöjohtaja, Paperiliiketoiminta, UPM, puh. 040 743 0306

 

UPM:n paperi- ja sellutehtaiden ympäristöselonteko on saatavilla osoitteessa www.upm.fi > Vastuullisuus > Periaatteet ja tunnusluvut > Raportit


UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä. Yhtiöllä on toimintaa 67:ssä ja tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi


UPM Media Desk
puh. 040 588 3284 (klo 9-16)
media@upm.com
www.upm.fi
www.twitter.com/UPM_News