UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • UPM on saanut ehdollisen tarjouksen Aigrefeuillen jatkojalostustehtaasta ja jatkaa Docellesin tehtaan myyntiprosessia - UPM aloittaa henkilöstöneuvottelut Ranskassa

UPM on saanut ehdollisen tarjouksen Aigrefeuillen jatkojalostustehtaasta ja jatkaa Docellesin tehtaan myyntiprosessia - UPM aloittaa henkilöstöneuvottelut Ranskassa

Sijoittajauutinen 18.7.2013 13.15 EEST

(UPM, Helsinki, 18.7.2013 klo 13.15) – UPM on edennyt 17.1.2013 julkaistussa aikataulussa löytääkseen ostajan Ranskassa sijaitseville Docellesin paperitehtaalle ja Aigrefeuillen jatkojalostustehtaalle.

UPM on saanut ehdollisen tarjouksen Aigrefeuillen tehtaasta, mutta työ vakavasti otettavan tarjouksen kehittämiseksi Docellesin tehtaalle jatkuu edelleen.

”Ranskan lain mukaan Aigrefeuillen ehdollinen ostotarjous menee käsiteltäväksi henkilöstön informaatio- ja konsultaatioprosessiin. Arvioimme, että prosessi saadaan päätöksen syyskuun puoliväliin mennessä,” sanoo UPM:n sahaliiketoiminnan johtaja Anssi Klinga.

“Olemme etsineet myös Docellesin tehtaalle aktiivisesti ostajaa, joka voisi tarjota tehtaalle uskottavan tulevaisuuden. Valitettavasti yleistaloudellinen tilanne Euroopassa ei suosi myyntiprosessia ja sijoittajia on erittäin vaikea saada sitoutumaan uusiin hankkeisiin,” sanoo UPM:n Paperiliiketoiminnan johtaja Jyrki Ovaska.

UPM jatkaa myyntiprosesseja, mutta aloittaa samalla henkilöstön informaatio- ja konsultaatioprosessin UPM Ranskan henkilöstön edustajien kanssa. Prosessissa käsitellään kahta vaihtoehtoa: tehtaiden myymistä tai pysyvää sulkemista. Lisäksi prosessissa on mukana funktioiden uudelleenjärjestelyt Ranskassa. 

UPM jatkaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa löytääkseen parhaan mahdollisen ratkaisun kyseessä oleville tehtaille ja niiden henkilöstölle.

Tehtaiden tuotanto jatkuu kunnes henkilöstöneuvottelut ovat päättyneet. Prosessin ei odoteta vaikuttavan asiakastoimituksiin.

Suunnitelma UPM Docellesin tehtaan myynnistä tai muusta luopumisesta sekä funktioiden uudelleenjärjestelystä julkaistiin alunperin 17.1.2013. Se on osa UPM:n suunnitelmaa mukauttaa graafisten paperien kapasiteettia vastaamaan Euroopan laskevaa kysyntää.

UPM:n 17.1.2013 ilmoittama Aigrefeuillen jalostetehtaan myynti on jatkoa sahaliiketoiminnan strategian selkeyttämiselle, jonka UPM käynnisti keväällä 2012. UPM jatkaa sahaliiketoimintaa paikkakunnilla, joiden läheisyydessä toimii yhtiön sellu- tai paperitehdas.

Lisätietoja antavat:
Jyrki Ovaska, Johtaja, UPM:n Paperiliiketoiminta, puh. 0204 150 564
Anssi Klinga, Johtaja, UPM:n Sahaliiketoiminta, puh. 050 466 1470


UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News


Aiheeseen liittyvät lehdistötiedotteet:
17.1.2013, UPM suunnittelee vähentävänsä 850 000 tonnia painopaperikapasiteettia Euroopassa
17.1.2013, UPM käynnistää Aigrefeuillen jalostetehtaan myyntiprosessin


Tietoa toimituksille

UPM Aigrefeuillen jatkojalostetehdas sijaitsee Länsi-Ranskassa. Tehtaalla valmistetaan sisä- ja ulkoverhouspaneeleita. Tehtaan vuosittainen kapasiteetti on 45 000 m3 jatkojalosteita, ja se työllistää yhdessä myyntitoimintojen kanssa noin 38 henkilöä. UPM osti Aigrefeuillen jalostetehtaan vuonna 1999.

UPM Docellesin paperitehdas valmistaa päällystämätöntä hienopaperia ja sen vuosikapasiteetti on 160 000 tonnia. Koillis-Ranskassa sijaitseva tehdas työllistää noin 160 henkilöä. Tehdas on perustettu vuonna 1478.

UPM Paperilla on 21 uudenaikaista paperitehdasta Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Itävallassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Maailman johtavana painopaperivalmistajana UPM tarjoaa asiakkailleen uusiutuvasta materiaalista valmistettuja huipputehokkaita tuotteita. UPM Paperi  tuottaa enemmän lisäarvoa tehokkaiden käytäntöjensä ja toimintansa jatkuvan kehittämisen kautta. UPM Paperin liikevaihto vuonna 2012 oli 7,2 miljardia euroa ja se työllistää noin 12 600 henkilöä. Lisätietoja osoitteessa www.upmpaper.com

UPM Timber valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa sekä jatkojalosteita  rakennus- ja puusepänteollisuuteen. Sahojen vuosittainen tuotantokapasiteetti on 1,8 miljoonaa m3 sahatavaraa. UPM:n sahat ja jatkojalostustehtaat sijaitsevat Suomessa, Itävallassa ja Ranskassa. UPM:n sahat Suomessa sijaitsevat Lappeenrannassa (Kaukas), Pietarsaaressa (Alholma), Korkeakoskella ja Porissa (Seikku). www.upmtimber.fi

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä. Yhtiöllä on toimintaa 67:ssä ja tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi