UPM.FI

UPM myy Pestovon sahan Venäjällä Lesnaya Innovacionnaya Kompanya LLC:lle

Sijoittajauutinen 15.7.2013 11.00 EEST

(UPM, Helsinki, 15.7.2013 klo 11:00) – UPM on tänään allekirjoittanut sopimuksen Pestovon sahan kiinteistön ja koneiden myynnistä Lesnaya Innovacionnaya Kompanya (LIK) LLC:lle. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta. UPM ilmoitti 10.1.2013 etsivänsä Pestovon sahalle ostajaa.

Pestovon sahan henkilöstö ei kaupan myötä siirry automaattisesti uuden omistajan palvelukseen. Yhtiön tavoitteena on kuitenkin käynnistää sahan toiminta uudelleen mahdollisimman pian pääosin sen nykyisten työntekijöiden voimin.

Pestovon sahan myynti on jatkoa sahaliiketoiminnan strategian selkeyttämiselle, jonka UPM käynnisti huhtikuussa 2012. UPM jatkaa sahaliiketoimintaa paikkakunnilla, joiden läheisyydessä toimii yhtiön sellu- tai paperitehdas.

Lisätietoja antaa:
Anssi Klinga, Johtaja, UPM:n sahaliiketoiminta, puh. 050 466 1470


Aiheeseen liittyvät lehdistötiedotteet:
10.1.2013, UPM vähentää Pestovon sahan tuotantoa ja etsii sille ostajaa
29.6.2012, UPM on päättänyt Suomen saha- ja jatkojalosteliiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä
11.4.2012, UPM suunnittelee uudelleenjärjestelyä Suomen saha- ja jatkojalosteliiketoiminnoissa


Lesnaya Innovacionnaya Kompanya (LIK) harjoittaa puunkorjuutoimintaa Novgorodin alueella Venäjällä. Pestovon sahan oston myötä yritys laajentaa toimintaansa sahatavaran valmistukseen ja myyntiin.


UPM Pestovon saha sijaitsee Novgorodin alueella Luoteis-Venäjällä. Tuotanto sahalla käynnistyi vuonna 2004. Sahan vuosittainen kapasiteetti on 260 000 m3 sahatavaraa ja 40 000 m3 höylättyä puutavaraa.

UPM Timber valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa sekä jatkojalosteita  rakennus- ja puusepänteollisuuteen. Sahojen vuosittainen tuotantokapasiteetti on 1,8 miljoonaa m3 sahatavaraa. UPM:n sahat ja jatkojalostustehtaat sijaitsevat Suomessa, Itävallassa ja Ranskassa. UPM:n sahat Suomessa sijaitsevat Lappeenrannassa (Kaukas), Pietarsaaressa (Alholma), Korkeakoskella ja Porissa (Seikku). www.upmtimber.fi

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä. Yhtiöllä on toimintaa 67:ssä ja tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi


UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com 
www.twitter.com/UPM_News