UPM.FI

UPM:n puunvastaanoton yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Lehdistötiedote 3.6.2013 16.00 EEST
(UPM, Valkeakoski, 3.6.2013 klo 16.00) - Huhtikuussa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut UPM:n puunvastaanoton toiminnan tehostamisesta Suomen sellu- ja paperitehtailla ovat päättyneet.

Neuvottelujen tuloksena puunvastaanotossa toteutetaan uudelleenjärjestelyjä, jotka perustuvat tietojärjestelmien sekä hyväksi koettujen teknisten ratkaisujen ja toimintatapojen luomiin mahdollisuuksiin. Pietarsaaren puunvastaanotosta muodostetaan palvelupiste, josta palvellaan kaikkia muita puunvastaanottoja etenkin viikonloppuisin ja mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Pohjois-Euroopan puunhankintaorganisaatiossa puun vastaanotossa työskentelee Suomessa 25 henkilöä ja 4 terminaalipäällikköä. Uudelleenjärjestelyjen seurauksena henkilöstö vähenee kuudella henkilöllä, mikä on kaksi henkilöä vähemmän kuin yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa arvioitu vähennystarve. Vähennykset kohdistuvat Kaukaan ja Kymin puunvastaanottoon.  Yhteistoimintaneuvottelut eivät koskeneet terminaalipäälliköitä eivätkä Kaukaan vesialueen henkilöstöä.

Jokilaakson tehtaiden vastaanottohenkilöstö ei kuulu Pohjois-Euroopan puunhankinnan organisaatioon. Rauman paperitehtaan puunvastaanotto tapahtuu UPM:n osittain omistaman Mittaportti Oy:n toimesta, joten myös se jäi Pohjois-Euroopan puunhankinnan puitteissa tehtyjen uudelleenjärjestelyjen ulkopuolelle.

”Näiden uudelleenjärjestelyjen tavoitteena on vastaanottaa puubiomassaa entistä kustannustehokkaammin. Meidän on jatkuvasti tehostettava toimintaamme kustannustehokkaan raaka-aineen hankintaketjun varmistamiseksi UPM:n tehtaille”, toteaa Pohjois-Euroopan puunhankinnan johtaja Pekka Rajala.

Lisätietoja antaa:

Pekka Rajala, Johtaja, Pohjois-Euroopan puunhankinta, puh 0400 269 533, pekka.rajala@upm.com


Pohjois-Euroopan puunhankinta
UPM:n Pohjois-Euroopan puunhankinta vastaa puuraaka-aineen ostosta ja hankinnasta Suomesta, Venäjältä ja Baltian maista. Tehtaiden tarvitsemasta puumäärästä valtaosa hankitaan kotimaan yksityismetsistä. UPM:n metsäliiketoiminta vastaa yhtiön omien metsien hyödyntämisestä ja metsänomistajille tarjottavista metsäpalveluista. UPM on Suomen suurin yksityinen metsänomistaja. www.metsämaailma.fi, www.upm.fi