UPM.FI

UPM testasi 100 tonnia painavia ja yli 25,25 metriä pitkiä ajoneuvoyhdistelmiä

Lehdistötiedote 27.6.2013 9.00 EEST

​(UPM, Helsinki, 26.6.2013) - UPM on mukana Metsäteollisuus ry:n ja Metsätehon koordinoimassa hankkeessa ja tutkii yhteistyössä kuljetusyrittäjien ja Oulun yliopiston kanssa suuren hyötykuorman (HCT) ajoneuvoyhdistelmien kehittämistä. Puukuljetuksiin sopivia ajoneuvoyhdistelmiä, joiden kokonaispaino on yli 76 tonnia ja pituus yli 25,25 metriä on ideoitu yhdessä yrittäjien kanssa. 25.6. testattiin Lappeenrannan lentokentällä Orpe-Kuljetuksen kehittämän kahden eri HCT-ajoneuvoinnovaation turvallisuutta, kääntyvyyttä ja vakautta kuormattuna.

Ajoneuvo_ihmiset_nettiin500x333.jpg

Testauksessa käytetty ajoneuvoyhdistelmä oli koottu tällä hetkellä käytössä olevista puunkuljetusmoduuleista. Niitä eri tavoin yhdistelemällä vetoauton perässä kulki nykyisen kolmen puunipun sijasta neljä nippua. Testattujen yhdistelmien kokonaispaino oli noin 100 tonnia. Molemmat testiyhdistelmät selviytyivät Orpen ammattilaisten ohjaamina hyvin sekä lentokentälle simuloidusta liikenneympyrästä että T-liittymästä. Lisäksi ajettiin kaistanvaihtotestejä eri nopeuksilla. Silmämääräisen arvioinnin lisäksi mitattiin yhdistelmissä eri kohtiin asennettujen antureiden avulla ohjauspyörän kiertokulmaa, eri yksiköiden sivuttaiskiihtyvyyksiä ja ajoneuvoyksiköiden kiertymää pystyakselin ympäri.

Tutkimustulokset analysoidaan ja niiden perusteella arvioidaan ajoneuvoyhdistelmän ja sen yksiköiden liikenneturvallisuuden tasoa ja mahdollisia puutteita.  Ajokokeiden tuloksien perusteella asiantuntijaryhmä määrittää jatkossa suoritettavien ajokokeiden tarpeen eri ajoneuvoyhdistelmillä ottaen huomioon muun muassa syys- ja talvikauden tie- ja sääolosuhteet. 

”Haluamme kehittää ennakkoluulottomasti uusia toimintatapoja ja tekniikoita, parantaaksemme toimintamme kustannustehokkuutta, turvallisuutta ja ympäristösuorituskykyä”, sanoo UPM:n puunhankinnan aluejohtaja Esa Korhonen. ”Lokakuun alussa voimaan tuleva asetus, joka sallii maantiekuljetuksille 76 tonnin kokonaismassan, on selkeä askel tähän suuntaan. Kun yhdellä kerralla voidaan kuljettaa enemmän, alenevat sekä energian kulutus, kustannukset että myös päästöt kuljetettua yksikköä kohti.”

Valtioneuvoston 6.6.2013 antamassa asetuksessa laajennetaan Liikenteen turvallisuusviraston (Trafin) mahdollisuuksia myöntää yksittäisille ajoneuvoille tai ajoneuvoyhdistelmille poikkeuslupia säädöksistä uuden tekniikan testaukseen tai tuotekehitystarkoituksiin. Luvan edellytyksenä on, että poikkeus ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä vääristä kilpailua.

”Haluamme käyttää tätä mahdollisuutta kehittääksemme puutavarakuljetusten tekniikkaa ja logistiikkaketjua, ja valmistelemme poikkeuslupa-anomusta,” toteaa Esa Korhonen. ”Testaamalla käytännössä eri vaihtoehtoja voimme kehittää uusia teknisiä ratkaisuja turvallisuudesta tinkimättä.”

Testiajoja Lappeenrannan lentokentällä seurasivat Liikenteen turvallisuusviraston, Metsätehon ja Metsäteollisuus ry:n asiantuntijat.

Professori Mauri Haataja Oulun yliopiston konetekniikan osastolta mittasi tutkimusryhmänsä kanssa testiyhdistelmien ajodynamiikkaa. Tutkimusryhmä on keskittynyt ajoneuvoyhdistelmien ajodynamiikkaan liittyvien tekijöiden tutkimiseen vuodesta 2005. Vuonna 2010 Haataja kutsuttiin Oulun yliopiston auto- ja työkonetekniikan professoriksi.

”Testauspäivä antoi paljon lisätietoa ja uusia ideoita kaluston edelleen kehittämiseen”, sanoo Mauri Haataja. ”Erityisen antoisaa oli se, että paikalla oli alan asiantuntijoita eri organisaatioista pohtimassa yhdessä testatun kaluston toiminnallisuutta ja innovoimassa uutta.”

Orpe-Kuljetuksella on pitkä kokemus puutavarakuljetuksista ja yritys tunnetaan alalla myös innovatiivisuudestaan ja halusta kehittää sekä toimintaa että tekniikkaa. Orpe-Kuljetuksen toimitusjohtaja Seppo Ora seurasi testejä tarkkaan ja totesi: ”Antoisa päivä. Olemme mielellämme mukana kehittämässä uusia kustannustehokkaita ratkaisuja.”

Tekniikan kehittäminen jatkuu Lappeenrannan testitulosten pohjalta. Myös muu poikkeuslupa-anomukseen tarvittava selvitystyö jatkuu kesän ja syksyn aikana.

”Olemme kartoittaneet testaukseen sopivia reitistöjä tehdasintegraattiemme ympäristössä eri puolilla Suomea ja teemme niiden osalta turvallisuus- ja riskikartoitusta,” kertoo aluehankintapäällikkö Janne Kukkura UPM:n metsälogistiikan hankinnasta. ”Reitistöt suunnitellaan niin, että toiminta on turvallista ja vastuullista sekä voimassa olevien lakien, asetusten mukaista.”

”Mikäli kaikki etenee suunnitelmien mukaisesti, voimme ehkä jo ensi kesänä testata jollain rajatulla tieosuudella puutavarakuljetuksissa tällaista suuren hyötykuorman ajoneuvoyhdistelmää,” toteaa Esa Korhonen.

Lisätietoja antavat:
Aluejohtaja Esa Korhonen, UPM, Pohjois-Euroopan puunhankinta, puh. 0400 366 991
Aluehankintapäällikkö Janne Kukkura, UPM, metsälogistiikan hankinta, puh. 040 548 6305
Professori Mauri Haataja, Oulun yliopisto, puh. 029 448 2082
Toimitusjohtaja Seppo Ora, Orpe-Kuljetus, puh. 040 961 7118

 

UPM, Media Desk
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News


UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä. Yhtiöllä on toimintaa 67:ssä ja tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.  UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Valkealalainen Orpe-Kuljetus Oy tunnetaan palvelualttiina ja vakavaraisena kuljetusverkoston rakentamisen edelläkävijänä Suomessa metsäkuljetusten alalla. Yritys on perustettu 1984 ja sen omistaa Seppo Ora. Johtamallaan kuljetusverkostolla yritys pystyy olemaan asiakkaitaan kohtaan joustava, täsmällinen ja ammattitaitoinen. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä kolmekymmentä puutavaran kuljetukseen tarkoitettua ajoneuvoyhdistelmää, joista yhdeksän on yrityksen omia. Yritys haluaa korostaa yrittäjäyhteistyön merkitystä ja yhteistyökumppanuuksia. www.orpe.fi

 

Ajoneuvoyhdistelma_1.jpgAjoneuvoyhdistelma_1.jpg

Ajoneuvoyhdistelma_2.jpgAjoneuvoyhdistelma_2.jpg

Ajoneuvoyhdistelma_3.jpgAjoneuvoyhdistelma_3.jpg