UPM.FI

UPM ja OP-Pohjola tekevät metsäomaisuuteen sijoittamisen helpoksi uudella UPM Bonvesta -metsätilalainalla

Sijoittajauutinen 7.6.2013 10.00 EEST

(UPM, Helsinki, 7.6.2013 klo 10.00) – UPM ja OP-Pohjola haluavat tehdä metsäomaisuuteen sijoittamisesta mahdollisimman helppoa ja tuovat markkinoille uuden UPM Bonvesta -metsätilalainan. UPM Bonvesta -metsätilan ostaja voi käyttää lainaa tilan oston rahoittamiseen.

”Metsä on hyvä sijoitustuote ja turvallinen vaihtoehto esimerkiksi osakesijoittamiselle. Biologista kasvua ei lama estä”, toteaa maankäyttöjohtaja Jorma Saarimaa UPM Metsäliiketoiminnasta.

UPM on Suomen suurin yksityinen metsänomistaja. Yhtiö on myynyt maaomaisuudestaan jalostettuja UPM Bonvesta -rantatontteja jo yli 30 vuoden ajan ja metsätiloja reilun neljän vuoden ajan. Myytävät metsätilat sijaitsevat pääasiassa Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

”Myymällä metsätiloja irrotamme pääomaa uusien tuotteiden ja liiketoimintojen kehittämiseen. Samalla haluamme luoda Suomeen ammattimaista metsänomistusta. Aiemmin hyvistä metsätilakohteista on ollut pulaa”, Jorma Saarimaa taustoittaa.

Suomen metsätilakaupoista 80 - 85 % on sukulaisten välisiä. Loppuosa markkinoista on noin 200 miljoonaa euroa suuruinen. Näistä kaupoista yli 10 hehtaarin metsätilojen osuus oli viime vuonna 180 miljoonaa euroa, mistä UPM Bonvestan osuus oli yli 40 %.

Myynnissä olevien UPM Bonvesta -metsätilojen hoitohistoria on tiedossa, tiloista on kattavat ja tarkat metsävaratiedot, ja puuntuotannon potentiaali on täysimääräisesti hyödynnettävissä. Myytävistä tiloista laaditaan tarvittaessa kassavirta- ja arvonkehitysennuste, joka sisältää myös  tarvittavat hoitotyöt ja puunmyyntimahdollisuudet seuraavien vuosien aikana.

”Metsätilan ostaja käy tilan ostoon liittyvät rahoitusneuvottelut valitsemassaan osuuspankissa. Voidakseen käyttää hyväkseen UPM Bonvesta -metsätilalainaa, ostajan on kerrottava neuvotteluissa, että hän on ostamassa UPM Bonvesta -metsätilaa”, kertoo metsäpalvelupäällikkö Tapio Tilli OP-Pohjolasta. 

Metsätilan ostaja voi tehdä UPM:n kanssa metsäpalvelusopimuksen, jolloin UPM hoitaa metsät ja hakkuut. Töitä johtavat samat metsäammattilaiset, jotka ovat huolehtineet metsistä jo UPM:n omistuksen aikana.  Kun omistaja tekee puukauppoja, niistä tuleva rahaa ohjataan osuuspankkiin. Erikseen sovittu osa siitä käytetään lainan lyhennyksiin. OP:n metsävakuutus on yksi osa metsätilakaupan rahoitusta. Sillä suojaudutaan esimerkiksi myrskytuhoilta.

Kaikki myynnissä olevat UPM Bonvesta -metsätilat ja rantatontit löytyvät www.bonvesta.fi -verkkopalvelusta, jonne tulee uusia myyntikohteita viikoittain.

Lisätietoja antavat:
Jorma Saarimaa, maankäyttöjohtaja, UPM Metsäliiketoiminta, puh. 040-0254084
Riitta Väisänen, myyntipäällikkö, UPM Metsäliiketoiminta, puh. 040-0546690
Tapio Tilli, metsäpalvelupäällikkö, OP-Pohjola, puh. 050-3579743


UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä. Yhtiöllä on toimintaa 67:ssä ja tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.  UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM Metsä hankkii kotimaista, kestävästi hankittua puuta UPM:n liiketoimintojen tarpeisiin. Pääosa puusta hankitaan suomalaisilta yksityismetsänomistajilta koko Suomesta Lappia ja Koillismaata lukuunottamatta. Tarjoamme metsäomistajille kokonaisvaltaista palvelua, johon kuuluvat niin puukauppa, metsän uudistaminen, erilaiset metsänhoitotyöt kuin metsäomaisuudenhoito. UPM on Suomen suurin yksityinen metsänomistaja. Metsäpalveluidemme laadun tae on yhtiön omien metsien hoidosta saatu kokemus ja asiantuntemus. UPM Bonvesta -metsätilan hankinta mahdollistaa metsänomistajaksi ryhtymisen tai metsäomaisuuden kartuttamisen. Yhtiön metsäomaisuudesta jalostetut UPM Bonvesta -rantatontit täydentävät tuotevalikoimaamme.
www.metsämaailma.fi, www.bonvesta.fi

OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen kokonaisuuden pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalveluja. Ryhmän perustehtävänä on edistää omistajajäsenten, asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Tavoitteena on tarjota markkinoiden paras ja monipuolisin keskittämisetujen kokonaisuus. OP-Pohjola-ryhmän muodostavat noin 200 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP-Pohjola osk tytär- ja lähiyhteisöineen, joista suurin on pörssinoteerattu Pohjola Pankki Oyj. Ryhmässä työskentelee yli 13 000 työntekijää. OP-Pohjolan vuoden 2012 tulos ennen veroja oli 601 miljoonaa euroa ja tase 99,8 miljardia euroa 31.12.2012. Ryhmällä on yli 4 miljoonaa asiakasta.
www.op.fi