UPM.FI

Osakkeiden merkintä UPM:n optio-oikeuksilla 2007B

Pörssitiedote 6.6.2013 10.15 EEST

UPM-Kymmene Oyj            Pörssitiedote        6.6.2013         klo 10.15              

UPM-Kymmene Oyj:n vuoden 2007 optio-ohjelmaan kuuluvilla optioilla 2007B on 22.3. - 24.5.2013 merkitty yhteensä 88 447 yhtiön osaketta. Koko merkintähinta, 551 909,28 euroa, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintöjen seurauksena UPM:n osakkeiden määrä nousee 528 198 947 osakkeeseen.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 6.6.2013. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Kaupankäynti uusilla osakkeilla NASDAQ OMX Helsingissä alkaa 7.6.2013.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2007B alkoi 1.10.2011 ja päättyy 31.10.2013. Optio-oikeuksilla 2007B oli 24.5.2013 merkitsemättä 1 156 941 osaketta.

Optio-ohjelman 2007 ehdot ja lisätietoja on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.upm.fi.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM Media Desk
puh. 040 588 3284 (klo 9-16)

media@upm.com
www.upm.fi
www.twitter.com/UPM News

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä. Yhtiöllä on toimintaa 67:ssä ja tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.  UPM – The Biofore Company – www.upm.fi