UPM.FI

Metsä palaa paremmaksi Repovedellä

Lehdistötiedote 6.6.2013 15.00 EEST

​(UPM, Helsinki 6.6.2013)  -  Metsähallitus ja UPM polttavat metsää noin kuusi hehtaaria Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualueella Kouvolassa torstaina 6.6. Poltettava metsä on 40- vuotiasta istutusmännikköä ja tavoitteena on monipuolistaa metsän rakennetta ja lajistoa. Poltossa syntyvän savun voi havaita tuulen suunnasta riippuen ympäröivillä alueilla, mutta poltto ei estä retkeilyä suojelualueella.

Metsäpalot ovat olleet tuhansien vuosien ajan merkittävä ilmiö pohjoisissa havumetsissä. Osa Suomen luonnossa tavattavista hyönteislajeista on sopeutunut vainuamaan palaneet alueet kaukaakin ja ne hyödyntävät paloalueet uutena elinympäristönään. Nykyisen tehokkaan palontorjunnan aikana palojen määrät ja pinta-alat ovat laskeneet huomattavasti aiempaan verrattuna, joten myös palolajit ovat harvinaistuneet.

Metsähallituksen luontopalvelut pyrkii säiden salliessa polttamaan koko maassa noin 100 hehtaaria metsää vuosittain. ”Otolliset poltto-olosuhteet ovat monen tekijän summa: täytyy olla riittävän kuivaa, polton aikana tai sen jälkeen ei saa olla luvassa liian kovia tuulia ja tuulen pitää käydä sopivasta suunnasta”, kertoo poltonjohtaja, erikoissuunnittelija Rauli Perkiö Metsähallituksesta.

UPM:n omistama Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualue rajautuu Repoveden kansallispuistoon, ja alueet yhdessä muodostavat palojatkumoalueen, jossa tehdään säännöllisesti metsänpolttoja vanhojen talousmetsien ekologisen tilan parantamiseksi. Metsänpoltto suojelualueella on nopea ja tehokas tapa parantaa kohteen luonnonsuojelullista arvoa. Tutkimus on osoittanut, että metsänpoltto hyödyttää tavoiteltavia lajeja välittömästi ja parantaa metsän rakennetta soveltuvaksi myös monille muille lajeille”, sanoo UPM:n ympäristöpäällikkö ja Aarnikotkan metsän hoitokunnan puheenjohtaja Petri Heinonen.

Aarnikotkan metsän hoitokunta päättää Repoveden alueella tehtävistä hoitotoimenpiteistä. Hoitokunnassa ovat edustettuina UPM, Metsähallitus ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Repovesi oli yksi Metsähallituksen koordinoiman EU:n Metsä Life- hankkeen kohteista Suomessa. Metsä Life- hanke sai EU:lta tunnustuksen ”Best of the Best” monimuotoisuushankkeena, josta kilpaili lukuisa määrä erilaisia luonnon monimuotoisuuden suojeluun tähtääviä hankkeita ympäri Eurooppaa. Repovesi valittiin Retkimessujen yleisöäänestyksessä vuoden retkikohteeksi Suomessa vuonna 2012.

Polttoalue sijaitsee Tihvetniemessä suojelualueen lounaisosassa. Repovedellä voi retkeillä polton aikana normaalisti, mutta Tihvetniemen itäisempi tie suljetaan autoliikenteeltä polton ajaksi turvallisuuden vuoksi. Sytytys tapahtuu tuulen tyynnyttyä illalla, todennäköisesti klo 19-21 välillä, ja poltto jatkuu läpi yön.

Lisätietoja: 

Suojelubiologi Pekka Heikkilä (Metsähallitus)  040 8312 874
Ympäristöpäällikkö Petri Heinonen (UPM) 040 1801 137

Paikan päälle tulevat toimittajat: Suojelubiologi Mervi Niiranen (Metsähallitus)  040 0821 782