UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • Uusi kitkevä kone tuo tehokkuutta taimikonhoitoon, UPM tarjoaa koneellista perkausta nyt myös yksityismetsänomistajille

Uusi kitkevä kone tuo tehokkuutta taimikonhoitoon, UPM tarjoaa koneellista perkausta nyt myös yksityismetsänomistajille

Lehdistötiedote 6.5.2013 10.30 EEST

(UPM, Valkeakoski, 6.5.2013 klo 10.30) – UPM on kehittänyt uuden kitkevän koneen taimikonhoitoon. Kitkevä perkaaja on metsäkoneeseen hakkuupään tilalle asennettava laite, joka nostaa vesat juurineen maasta.

”Koneellinen varhaisperkaus kitkee vesakon juurineen. Kitkentä vähentää huomattavasti uudelleen vesomista, jolloin toinen raivaussahatyökerta jää usein tarpeettomaksi. Useilla kohteilla seuraava työvaihe onkin vasta ensiharvennuksen aikaan”, UPM Metsäliiketoiminnan metsänhoitopäällikkö Jyri Schildt kertoo. 

Koneellista varhaisperkausta voidaan tehdä sulan maan aikana toukokuusta lokakuulle. Työkausi on siten huomattavasti pidempi kuin manuaalisesti tehtävässä varhaisperkauksessa, jota tehdään yleisesti juhannuksen ja elokuun lopun välillä, jolloin vesominen on vähäisempää. Kitkevä perkaaja tuo näin helpotusta keskikesään ruuhkautuvien metsänhoitotöiden toteutukseen.

”UPM on kehittänyt menetelmää pitkäjänteisesti alan toimijoiden kanssa ja tehnyt koneellista varhaisperkausta jo lähes kymmenen vuoden ajan omissa metsissään. Meillä on erittäin hyviä kokemuksia ja tuloksia kitkennästä. Työn tuloksena tarjoamme nyt modernia ja kustannustehokasta metsänhoitomenetelmää myös yksityisille metsänomistajille”, sanoo UPM Metsäliiketoiminnan myyntipäällikkö Jari Engström.

Koneellisen varhaisperkauksen kehitystyötä ja testausta on tehty pisimpään Pohjois-Karjalassa, missä toimii laitteen valmistaja Pentin Paja. Ensi kesänä UPM:n käytössä on Pohjois-Savon alueella kolme perkaajalla varustettua konetta ja koko toimialueella toistakymmentä konetta. Perkaajien määrän arvioidaan lisääntyvän nopeasti lähivuosina.  

”Taimikon varhaisperkaus on erittäin suositeltavaa sekä metsänhoidollisesta että taloudellisesta näkökulmasta. Oikea-aikaisesti toteutettuna varhaisperkaus on nopeaa ja tulokset palkitsevia. Muutaman vuoden viivästyminen aiheuttaa kasvutappiota, hidastaa työtä huomattavasti ja lisää kustannuksia”, kertoo Jyri Schildt.

UPM on koneellisen metsänhoidon edelläkävijä. Viime vuonna UPM esitteli yhteistyössä Risutekniikka Ky:n kanssa kehittämänsä uudenlaisen istutuskoneen, jossa ensimmäisenä istutuskoneena on taimien automaattisyöttö. Koneellisten metsänhoitotöiden mukanaan tuoma tuottavuuden parantaminen perustuu automatisointiin, työvaiheiden samanaikaiseen tekemiseen, eri töiden yhdistämiseen ja puiden joukkokäsittelyyn.

”Koneellisen metsänhoidon etuna on työn tasainen laatu ja tuottavuuden nousu. Lisälaitteet myös tuovat metsäkoneille työllisyyttä ympäri vuoden. Metsänhoidon koneellistaminen on tätä päivää. Metsurityövoima vähenee ja aiempaa harvemmalla metsänomistajalla on aikaa ja osaamista omatoimiseen metsänhoitoon”, toteaa Jyri Schildt.

Lisätietoja antavat:
Metsänhoitopäällikkö Jyri Schildt, UPM Metsäliiketoiminta, puh. 0400-717123
Tuoteryhmäpäällikkö, metsänhoitopalvelut Jari Engström, UPM Metsäliiketoiminta, puh. 0400-132937

Katso video kitkevästä koneesta Youtubesta

UPM Media Desk
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
communications@upm.com
www.twitter.com/UPM_News


UPM Metsä
UPM:n Pohjois-Euroopan puunhankinta vastaa puuraaka-aineen ostosta ja hankinnasta Suomesta, Venäjältä ja Baltian maista. UPM:n metsäliiketoiminta vastaa yhtiön metsien hyödyntämisestä ja metsänomistajille tarjottavista metsäpalveluista. Tehtaiden tarvitsemasta puumäärästä valtaosa hankitaan kotimaan yksityismetsistä. UPM tarjoaa metsänomistajille monipuolisia, laadukkaita ja kilpailukykyisiä metsäpalveluja. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös korkealaatuiset Bonvesta-rantatontit ja -metsäpalstat. www.metsämaailma.fi, www.bonvesta.fi

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä. Yhtiöllä on toimintaa 67:ssä ja tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi