UPM.FI

UPM Stracelin myynti Blue Paper SAS:lle päätökseen

Sijoittajauutinen 6.5.2013 16.31 EEST

(UPM, Helsinki, 6.5.2013 klo 16.30) – UPM on saanut päätökseen Stracelin paperitehtaan myynnin VPK Packaging Group NV:n ja Klingele Papierwerken yhteisyritykselle, Blue Paper SAS:lle. Kauppa sisälsi tehtaan laitteineen ja osan tehtaan maa-alueesta.

”Olemme tyytyväisiä Stracelille löytämäämme ratkaisuun. Blue Paper tarjoaa uuden teollisen tulevaisuuden alueelle ja työmahdollisuuksia monelle Stracelin paperitehtaan entiselle työntekijälle. Haluamme kiittää kaikkia myyntiprosessin osapuolia”, toteaa UPM:n Paperiliiketoiminnan johtaja Jyrki Ovaska.

Blue Paper SAS aikoo tuottaa Stracelissa kierrätyskuidusta valmistettavia aaltopahvin raaka-aineita: aallotus- ja pintakartonkia. Tuotannon arvioidaan alkavan investointien jälkeen kuluvan vuoden syksyllä.  Kartonkitehtaalle syntyy noin 130 uutta työpaikkaa, joita on tarjottu Stracelin entisille työntekijöille.

UPM Stracelin myynti oli osa UPM:n suunnitelmaa sopeuttaa aikakauslehtipaperi- ja sanomalehtipaperikapasiteettiaan maailmanlaajuisen asiakaskuntansa tarpeisiin. Suunnitelmat julkaistiin alun perin elokuussa 2011.

UPM lopetti päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotannon tehtaalla 4. tammikuuta 2013.

Lisätietoja antavat:
Jyrki Ovaska, Johtaja, Paperiliiketoiminta, UPM, Puh. 020 4150 564
Jean-Marc Louvet, Johtaja, Ranskan projektit, UPM, Puh. +33 607 421 115

UPM, Media Desk
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284

media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News

Aiheeseen liittyvät tiedotteet:

24.1.2013 UPM sopimukseen Stracelin tehtaan myynnistä Ranskassa, tehdas siirtyy valmistamaan kartonkia

7.1.2013 Päällystetyn aikakauslehtipaperituotanto UPM Stracelin tehtaalla päättynyt

3.7. 2012: UPM aloittaa neuvottelut Ranskan Strasbourgissa sijaitsevan Stracelin tehtaan laitteiden ja maa-alueiden myymiseksi

31.8. 2011: UPM suunnittelee vähentävänsä 1,3 miljoonaa tonnia paperikapasiteettia Euroopassa


Tietoja toimituksille:

VPK
VPK Packaging Group NV on Brysselin pörssiin listautunut eurooppalainen pakkausalan yhtiö. Se omistaa 33 yritystä 12 Euroopan maassa. Yhtiön liikevaihto on 700 miljoonaa euroa ja sillä on yhteensä 3 000 työntekijää. www.vpkgroup.com

Klingele Papierwerke
Klingele on saksalainen, vuonna 1920 perustettu perheyhtiö, joka on yksi johtavista itsenäisistä aaltopahvin raaka-aineita ja aaltopahvipakkauksia valmistavista yhtiöistä. Yhtiöllä on yksi paperitehdas, kuusi integroitua aaltopahvitehdasta sekä seitsemän jatkojalostustehdasta Euroopassa ja Afrikassa. Sen liikevaihto on 340 miljoonaa euroa ja sillä on 1 250 työntekijää. www.kligele.com

UPM Stracel
UPM Stracelin paperitehdas valmisti päällystettyjä aikakauslehtipapereita. Strabourgissa sijaitseva tehdas työllisti 250 henkilöä. Tehdas perustettiin vuonna 1936. Tehtaan aikakauslehtipaperituotanto päättyi tammikuussa 2013.

UPM:n Paperiliiketoiminta
UPM:llä on 21 uudenaikaista paperitehdasta Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Itävallassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Maailman johtavana painopaperivalmistajana UPM tarjoaa asiakkailleen uusiutuvasta materiaalista valmistettuja huipputehokkaita tuotteita. UPM Paperi  tuottaa enemmän lisäarvoa tehokkaiden käytäntöjensä ja toimintansa jatkuvan kehittämisen kautta. UPM Paperin liikevaihto vuonna 2012 oli 7,2 miljardia euroa ja se työllistää noin 12 600 henkilöä. Lisätietoja osoitteessa www.upmpaper.com .

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä. Yhtiöllä on toimintaa 67:ssä ja tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi