UPM.FI

UPM vähensi työtapaturmia ennätykselliset 40 prosenttia vuodessa

Lehdistötiedote 22.4.2013 10.00 EEST

(UPM, Helsinki, 22.4.2013 klo 10.00) - UPM on onnistunut vähentämään työtapaturmia merkittävästi. Yhtiön työtapaturmat* vähenivät 40 prosenttia vuodessa määrätietoisella ohjelmalla, joka käynnistyi vuoden 2012 alussa.

Kolmivuotisella Työturvallisuuden ryhtiliike 2012–2014 -hankkeella on kaksi päämäärää: parantaa UPM:n työturvallisuustuloksia ja estää kuolemaan johtavat onnettomuudet UPM:n toimipaikoilla.

Hankkeen tulokset ylittivät ensimmäisenä vuonna odotukset, kun työtapaturmien määrä putosi vuodessa huomattavasti UPM:n toimipisteissä eri puolilla maailmaa.

”40 prosentin vähennys työtapaturmien määrässä vuoden aikana on erinomainen tulos. Kehitys oli positiivista kaikilla liiketoiminta-alueillamme ja peräti yhdeksän tuotantoyksikköämme oli vuoden 2012 lopussa toiminut yli vuoden ilman ainuttakaan tapaturmaa. Olemme ehdottomasti ottaneet suuren askeleen oikeaan suuntaan, mutta työ jatkuu edelleen”, UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen sanoo.

Turvallisemmat työtavat kaikille organisaation tasoille

Työturvallisuuden parantaminen on vaatinut merkittäviä muutoksia sekä UPM:n johtamiskäytännöissä että koko organisaation työskentelytavoissa.

Hankkeen onnistumisen avaintekijöitä ovat olleet tarvittavien resurssien varmistaminen ja hankkeen näkyvyys. Muutosta ohjataan yhteisillä turvallisuusstandardeilla ja -mittareilla, joista tapaturmien määrän seurannan lisäksi läheltä piti -tilanteista raportointi sekä turvallisuustarkastukset ja -kierrokset ovat tärkeimpiä. Lisäksi UPM käyttää palkintoja ja muita kannustimia, joilla henkilöstöä palkitaan työturvallisuuteen liittyvistä onnistumisista ja parannuksista.

”Olemme onnistuneet lyhyessä ajassa muuttamaan yrityksemme työturvallisuuskulttuuria merkittävästi. Hankkeen myötä kaikilla organisaation tasoilla on omaksuttu uudet, turvallisemmat työskentelytavat”, kertoo UPM:n työturvallisuudesta vastaava johtaja Kaisa Lehtipuro.

UPM juhlii ILOn työturvallisuuspäivää

Kansainvälisen työjärjestön ILOn työturvallisuuspäivää vietetään ympäri maailmaa sunnuntaina 28.4. UPM on mukana juhlinnassa ja järjestää samalla yhtiön ensimmäisen työturvallisuusviikon, jonka aikana palkitaan muun muassa työturvallisuustuloksiaan eniten nostaneita tuotantoyksikköjä. Tänä vuonna parhaana parantajana palkitaan UPM Raflatacin Tampereen tehdas.

*Poissaoloon johtaneet työpaikkatapaturmat miljoonaa työtuntia kohden.

Lisätietoja:

Kaisa Lehtipuro, työturvallisuus- ja terveysjohtaja, UPM, puh. 0204 150 561.

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä. Meillä on toimintaa 67 ja tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.  UPM – The Biofore Company – www.upm.fi