UPM.FI

UPM suunnittelee puunvastaanoton uudelleenjärjestelyjä

Lehdistötiedote 9.4.2013 15.00 EEST
​UPM:n Pohjois-Euroopan puunhankinta suunnittelee toiminnan tehostamista puunvastaanoton uudelleen-järjestelyillä Suomen sellu- ja paperitehtailla.
 
Tavoitteena on vastaanottaa puubiomassaa entistä kustannustehokkaammin. Puunvastaanoton suunnitellut uudelleenjärjestelyt perustuvat tietojärjestelmien sekä hyväksi koettujen teknisten ratkaisujen ja toimintatapojen luomiin mahdollisuuksiin.
 
Pohjois-Euroopan puunhankintaorganisaatiossa puun vastaanotossa työskentelee Suomessa 25 henkilöä ja 4 terminaalipäällikköä. Suunniteltujen uudelleenjärjestelyjen vuoksi Pohjois-Euroopan puunhankinta aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat 19 henkilöä seuraavilla tehdaspaikkakunnilla: Kaukas, Kymi ja Pietarsaari. Yt-neuvottelut eivät koske terminaalipäälliköitä eivätkä Kaukaan vesialueen henkilöstöä. Suunniteltu henkilöstön vähennystarve on 8 henkilöä.
 
Jokilaakson tehtaiden vastaanottohenkilöstö ei kuulu Pohjois-Euroopan puunhankinnan organisaatioon. Rauman paperitehtaan puunvastaanotto tapahtuu UPM:n osittain omistaman Mittaportti Oy:n toimesta, joten se jää nyt esitettävän suunnitelman ulkopuolelle.
 
”Meidän on jatkuvasti tehostettava toimintaamme kustannustehokkaan raaka-aineen hankintaketjun varmistamiseksi UPM:n tehtaille”, toteaa Pohjois-Euroopan puunhankinnan johtaja Pekka Rajala.
 
Lisätietoja antaa:
Pekka Rajala, Johtaja, Pohjois-Euroopan puunhankinta, puh 0400 269 533, pekka.rajala@upm.com
 
Pohjois-Euroopan puunhankinta
UPM:n Pohjois-Euroopan puunhankinta vastaa puuraaka-aineen ostosta ja hankinnasta Suomesta, Venäjältä ja Baltian maista. Tehtaiden tarvitsemasta puumäärästä valtaosa hankitaan kotimaan yksityismetsistä. UPM:n metsäliiketoiminta vastaa yhtiön omien metsien hyödyntämisestä ja metsänomistajille tarjottavista metsäpalveluista. UPM omistaa Suomessa maata noin 850.000 hehtaaria. www.metsämaailma.fi, www.upm.fi