UPM.FI

UPM sulkee Rauman paperikone 3:n ja Ettringenin paperikone 4:n

Pörssitiedote 8.4.2013 10.00 EEST

UPM-Kymmene  Oyj     Pörssitiedote      8.4.2013 klo 10.00
 

UPM sulkee Rauman paperikone 3:n Suomessa ja Ettringenin paperikone 4:n Saksassa kuluvan huhtikuun loppuun mennessä. UPM:n henkilöstömäärä vähenee Rauman tehtaalla 87 henkilöllä, Ettringenin tehtaalla 150 henkilöllä.

Sulkemisia koskevat YT-neuvottelut saatiin päätökseen maaliskuun aikana. UPM on saanut myös yhteistoimintaneuvottelut päätökseen koskien Paperiliiketoiminnan uudelleenjärjestelyjä sekä UPM:n globaalien funktioiden uudelleenjärjestelyjä Suomessa.  Henkilöstöneuvottelut jatkuvat edelleen globaalien funktioiden osalta useissa maissa, ja etenevät maiden omien aikataulujen ja prosessien mukaisesti. UPM Docellesin paperitehtaan ja UPM Aigrefeuillen jatkojalostetehtaan myynti on edelleen käynnissä.

Suomen yt-neuvotteluissa käsiteltiin henkilöstövähennysten perusteita, aikataulua ja muutosturvatoimia, joita UPM tarjoaa henkilöille, joiden tehtävät ovat loppumassa.

”Henkilöstövähennykset ovat valitettavia, mutta tässä tilanteessa välttämättömiä. UPM tukee eri muodoissa työnsä menettävien työntekijöiden työnhakua ja uudelleenkoulutusta”, sanoo UPM:n Paperiliiketoiminnan johtaja Jyrki Ovaska.

Henkilöstövähennykset ovat seurausta UPM:n tarpeesta vähentää Euroopan painopaperikapasiteettia pysyvästi 580 000 tonnilla. Nykyinen liiketoimintaympäristö edellyttää Paperiliiketoiminnan ja UPM:n globaalien funktioiden uudelleenjärjestelyjä, jotta mittasuhteiltaan pienempi liiketoiminta voi toimia kustannustehokkaasti. UPM tiedotti suunnitelmistaan 17. tammikuuta 2013.

Euroopan talouden jatkuvat haasteet ovat merkittävästi vaikuttaneet paperin kulutukseen, kiihdyttäen paperin loppukäyttöihin liittyvää rakenteellista muutosta sekä laskien edelleen painopapereiden kysyntää Euroopassa. Korkeat kustannukset ja merkittävä ylikapasiteetti ovat edelleen haasteita markkinoilla toimiville yrityksille.

Lisätietoja antavat:

Jyrki Ovaska, johtaja, Paperiliiketoiminta, UPM, puh.020 4150 564
Kari Pasanen, tehtaanjohtaja, UPM Rauma, puh. 020 4143 100
Winfried Schaur, tehtaanjohtaja, UPM Ettringen, puh. +49 8249 802 100

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News

***

Taustaksi toimituksille:

UPM Rauma ja PK 3
UPM Rauman paperitehtaan vuosikapasiteetti on 1 210 000 tonnia LWC- ja SC-papereita. PK 3:n vuosikapasiteetti on 245 000 tonnia SC-papereita ja se työllistää 90 henkilöä. Länsi-Suomessa sijaitseva tehdas työllistää 670 henkilöä. Tehdas on perustettu vuonna 1969.

UPM Ettringen ja PK 4
UPM Ettringenin paperitehdas valmistaa päällystämättömiä aikakauslehtipapereita. Sen kahden konelinjan yhteenlaskettu vuosikapasiteetti on 460 000 tonnia. PK 4 valmistaa 175 000 tonnia SC-papereita vuodessa ja se työllistää 155 henkilöä. Etelä-Saksassa Baijerissa sijaitseva tehdas työllistää 391 henkilöä. Tehdas on perustettu vuonna 1897.


UPM
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi