UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • Toimitusjohtaja Jussi Pesonen yhtiökokouksessa: "UPM:n kasvuliiketoimintojen kehitys jatkuu vakaana, taloudellinen toimintaympäristö koettelee Euroopan paperiteollisuuden rakenteita”

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen yhtiökokouksessa: "UPM:n kasvuliiketoimintojen kehitys jatkuu vakaana, taloudellinen toimintaympäristö koettelee Euroopan paperiteollisuuden rakenteita”

Pörssitiedote 4.4.2013 15.05 EEST

UPM-Kymmene Oyj        Pörssitiedote        4.4.2013 klo 15.05 
 
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen ilmaisi luottamuksensa yhtiön kasvuliiketoimintojen vakaaseen kehitykseen UPM:n yhtiökokouksessa tänään Helsingin Messukeskuksessa. Samalla hän korosti entistä vahvempien marginaalien merkitystä sekä tiukkaa kustannusten seurantaa koko yhtiössä ja kypsissä liiketoiminnoissa kassavirran maksimoimiseksi Euroopan markkinoilla.

“Vahva tase ja hyvä osinko ovat UPM:lle tärkeitä myös jatkossa. UPM:n liiketoimintarakennetta uudistamalla tavoitteenamme on kasvattaa UPM:n tulosta ja yhtiön arvostusta kaikkien sidosryhmiemme eduksi,” sanoi Pesonen.

Pesonen korosti, että vuoden 2007 jälkeen UPM:n Sellu-, Energia-, Tarraliiketoimintojen sekä Aasian paperiliiketoiminnan myynti on kasvanut 43 %. Nämä liiketoiminnat ovat kehittyneet myönteisesti ja olleet kannattavia taloustaantumista huolimatta.

“UPM:n kasvuliiketoimintojen liikevaihto ylittää 4,4 miljardia euroa ja luotamme siihen, että nämä liiketoiminnat kasvavat harkituin toimenpitein myös jatkossa. Tavoitteemme on, että yli puolet UPM:n liikevaihdosta tulee hyvin menestyvistä kasvuliiketoiminnoista tämän vuosikymmenen jälkipuoliskolla.”

 “Samaan aikaan Paperin, Sahojen ja Vanerin liikevaihdot kypsillä markkinoilla ovat laskeneet 11 % vuodesta 2007. Vuonna 2012 kypsien liiketoimintojen käyttökate (EBITDA) parani hieman, mutta keskitymme edelleen rahavirran ja kilpailukyvyn varmistamiseen näissä liiketoiminnoissa.”

“Siinä missä kasvuliiketoimintojen näkymät ovat vakaat, hinnoilla, toimitusmäärillä ja valuuttakursseilla odotetaan olevan selvä negatiivinen vaikutus Euroopan paperiliiketoiminnan kannattavuuteen. Näkemyksemme mukaan tämän hetken taloudellinen toimintaympäristö koettelee koko Euroopan paperiteollisuuden rakenteita. Paine on johtanut - ja tulee edelleen johtamaan - rakenteellisiin muutoksiin, jotka ovat eduksi koko teollisuudelle.”

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284

media@upm.com
www.upm.fi

***

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi