UPM.FI

Osakkeiden merkintä UPM:n optio-oikeuksilla 2007B

Pörssitiedote 5.4.2013 9.45 EEST

UPM-Kymmene Oyj  Pörssitiedote   5.4.2013  klo 09.45

UPM-Kymmene Oyj:n vuoden 2007 optio-ohjelmaan kuuluvilla optioilla 2007B on 9.2. – 21.3.2013 välisenä aikana merkitty yhteensä 1 492 145 yhtiön osaketta. Koko merkintähinta, 9 310 984,80 euroa, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintöjen seurauksena UPM:n osakkeiden määrä nousee 528 110 500 osakkeeseen.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 5.4.2013. Osinko-oikeus sekä muut osakkeenomistajan oikeudet tulevat voimaan kaupparekisteröintipäivästä lähtien.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 8.4.2013.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2007B alkoi 1.10.2011 ja päättyy 31.10.2013. Optio-oikeuksilla 2007B oli 21.3.2013 merkitsemättä 1 245 388 osaketta.

Optio-ohjelman 2007 ehdot ja lisätietoja on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.upm.fi.

Lisätietoja antaa: Sijoittajasuhdejohtaja Mika Mikkola, puh. 020 4150 376

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
UPM Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.fi
www.twitter.com/UPM_News