UPM.FI

Ilmari-sääksi aloitti kevätmuuttonsa – takana jo yli 3000 kilometriä!

Lehdistötiedote 17.4.2013 14.30 EEST

(UPM, Helsinki, 17.4.2013) – Luonnontieteellisen keskusmuseo Luomuksen, Sääksisäätiön ja UPM:n yhteisprojektiin viime syksynä valjastettu Ilmari-sääksi on tuoreimpien satelliittihavaintojen mukaan suuntaamassa kohti pohjoista.

Afrikkaan talvehtimaan muuttanut Ilmari-sääksi lähti huhtikuun alussa lentämään Kamerunista kohti Välimerta. Kevään muuttoreitti mutkittelee Nigerin, Algerian ja Libyan kautta Välimeren rannikolle ja muistuttaa kovasti viimesyksyistä muuttoreittiä.

Toisin kuin syksyllä, Ilmari ei kuitenkaan lähtenyt rannikolle saavuttuaan lentämään suoraan Välimeren yli vaan suuntasikin Libyasta koilliseen kohti Kreikkaa. Ilmari koukkasi muuttomatkallaan Kreetan kautta, jonne se pysähtyi hengähtämään noin vuorokaudeksi ennen matkan jatkumista. Viimeisimmät havainnot Ilmarista ovat eteläisestä Unkarista, jonka kautta Ilmari kulki myös viime syksynä. Jos muuttomatka tästä lähtien seurailee syksyistä reittiä, seuraavaksi Ilmari matkannee Ukrainan kautta Puolaan ja sieltä kohti Baltiaa.

Kamerunin talvehtimispaikasta Välimeren rannikolle Ilmari lensi nyt keväällä yhteensä kahdeksan vuorokautta ja 3 289 kilometriä. Vuorokautinen lentonopeus, 411 kilometriä, on ollut hieman hitaampi verrattuna syksyiseen 463 kilometrin vuorokausivauhtiin.

Sääksien avulla edistetään nuorten kansainvälistä yhteistyötä

Ilmari-sääksen seuranta on mukana uudessa kansainvälisessä projektissa, joka pyrkii satelliittisääksien avulla saamaan eri maiden koululaiset kiinnostumaan luonnonsuojelusta. Samalla on tarkoitus edistää nuorison yhteistyötä ja keskinäistä kunnioitusta eri puolilla maailmaa.

Vasta alkuvaiheessa olevassa projektissa on Ilmarin lisäksi mukana sääksiä Virosta, Englannista ja Yhdysvalloista. Suomen tavoitteena on valjastaa vähintään viisi uutta sääkseä mukaan projektiin mahdollisimman pian. Suomessa koululaisprojektia koordinoi professori Pertti Saurola ja rahoituksen järjestelystä vastaa Sääksisäätiö, joka toivoo saavansa uusien lähettimien hankintaan tarvittavaa taloudellista tukea UPM:n lisäksi myös muilta suomalaisilta yrityksiltä ja yhteisöiltä.

UPM:n ja Sääksisäätiön yhteistyö

Yhteistyö Sääksisäätiön kanssa on osa UPM:n monimuotoisuusohjelmaa. Sääksisäätiön toimintaan kuuluu sääksen seuranta- ja suojelutyö Suomessa. UPM on laatinut ohjeiston metsien käsittelystä sääksen pesimisalueilla yhteistyössä säätiön kanssa. Satelliittiseurantaprojekti auttaa selvittämään sääksen pesimäaikaista käyttäytymistä, kevät- ja syysmuuttoon liittyviä saloja sekä linnun talvehtimista. Tutkimushanketta johdetaan Helsingin yliopiston Luonnontieteellistä keskusmuseo Luomuksesta. UPM:n kansainvälisen monimuotoisuusohjelman tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen samalla, kun metsien tehokas puuntuotanto turvataan – sekä edistää alan parhaita käytäntöjä.

Ilmarin kevätmuutto: http://www.luomus.fi/elaintiede/satelliittisaakset/Ilmari/kevat2013.htm
Sivu, jolla koulut voivat liittyä projektiin: http://www.ospreys.org.uk/osprey-flyways-project/osprey-schools-link-application/
Koululaisprojektin alustava karttasivu: http://www.ospreys.org.uk/schools-map/index.html
Sääksisäätiö: http://www.saaksisaatio.fi/


Lisätietoja antaa:
Petri Heinonen, Ympäristöpäällikkö, UPM, p. 020 415 0146, petri.heinonen(at)upm.com
Professori Pertti Saurola, Tutkimusprojekti, Luonnontieteellinen keskusmuseo, p. 050 402 4042, pertti.saurola(at)helsinki.fi
Juhani Koivu, Sääksisäätiön asiamies, Sääksisäätiö, p. 0400 499 395, juhani.koivu(at)aina.net


Ilmarin kuva median käyttöön:
www.luomus.fi/users/tiedotus/kuvia_medialle/saaksi/ilmari_et_ilmari_cJuhaniKoivu.jpg.
Kuvaaja Juhani Koivu mainittava

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM:n Biofore-strategia ja jatkuva työ yritysvastuun saralla on saanut tunnustusta eri osapuolilta. UPM on listattu ainoana metsä- ja paperiteollisuusyrityksenä maailmanlaajuisesti Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä. Lisäksi UPM palkittiin innovatiivisimpana yrityksenä vuoden 2012 Ethical Corporation Awardseissa. Nordic Carbon Disclosure Leadership -indeksissä UPM listautui jaetulle ensimmäiselle sijalle huippupistein. UPM on yksi seitsemästä paperinvalmistajasta, jotka saivat tunnustuspalkinnon WWF:n Environmental Paper Awards 2012 -vertailussa ”Toimitusketjun läpinäkyvyys” -sarjassa. www.upmresponsibility.com