UPM.FI

UPM:n sitoutuminen kestäviin tuotteisiin palkittiin EU:n ympäristömerkin 2012 viestintäpalkinnolla

Lehdistötiedote 7.3.2013 11.00 EET

(UPM, Helsinki, 7.3.2013 klo 11.00) – UPM on palkittu EU-ympäristömerkin 2012 viestintäpalkinnolla Tuottaja/vähittäismyyjä-sarjassa. UPM Paperi on sanomalehti-, kopio- ja painopapereiden alalla johtava EU-ympäristömerkin saaneiden tuotteiden valmistaja. Kolmansien osapuolten ympäristösertifikaatit ja -merkit kertovat tuotteiden ympäristöystävällisyydestä ja helpottavat asiakkaiden valintaprosessia.

”Nykypäivänä on tarjolla monia erilaisia ympäristömerkkejä, mutta tuottajat ja kuluttajat tietävät, että EU-ympäristömerkki on paras tapa osoittaa heidän tuotteidensa erinomainen ympäristösuorituskyky Euroopan laajuisesti”, sanoo Michele Galatola, EU-ympäristömerkin koordinaattori, Ympäristöasioiden pääosasto, Euroopan komissio. 

EU-ympäristömerkin viestintäpalkinto huomio ympäristömerkin haltijoita, jotka ovat onnistuneet ansiokkaasti lisäämään yleisön tietoisuutta ja tietämystä EU-ympäristömerkistä erilaisten kampanjoiden avulla. Tuomaristo koostuu Euroopan komissiosta, useista viranomaisista sekä lehdistön ja kansalaisjärjestön edustajista.  

”Jatkuva työmme muun muassa resurssitehokkuuden parissa on mahdollistanut EU-ympäristömerkin vaatimusten saavuttamisen. EU-ympäristömerkin avulla olemme voineet edelleen edistää paperia ja painotuotteita kestävänä ratkaisuna ja viestintäalustana. Kuluttajien tietoisuuden ja tietämyksen lisääminen EU-ympäristömerkistä viestinnän ja erilaisten kampanjoiden avulla tukee myös asiakkaidemme päivittäistä työtä”, sanoo Thomas Ehrnrooth, Markkinointijohtaja, Paperiliiketoiminta, UPM.

UPM:n EU-ympäristömerkillä varustettuja tuotteita valmistetaan 16 paperitehtaassa Itävallassa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa. Vuonna 2012 UPM ensimmäisenä yrityksenä aloitti myös EU-ympäristömerkityn sanomalehtipaperin tuotannon.

”Haluamme rohkaista asiakkaitamme, jotta he alkaisivat hyödyntää EU-ympäristömerkkiä heidän omissa tuotteissaan. UPM tekee yhteistyötä painotalo Lönnbergin kanssa ja painotalo on hakenut EU-ympäristömerkkiä omille tuotteilleen. Nyt UPM:n vuosikertomus 2012 on yksi ensimmäisistä painotuotteista, joka on saanut EU-ympäristömerkin”, kertoo Thomas Ehrnrooth.

EU-ympäristömerkki on Euroopan Unionin virallinen tunnustus ympäristöystävällisimmille tuotteille ja tunnustetuin ympäristömerkki.

Lisätietoja antavat:
Thomas Ehrnrooth, Markkinointijohtaja, Paperiliiketoiminta, UPM, Puh. 020 415 0366
Päivi Rissanen, Ympäristöjohtaja, Paperiliiketoiminta, UPM, Puh. 020 416 2252
Jani Ojanen, Tuotanto- ja laatupäällikkö, Lönnberg Print & Promo, Puh. 040 761 4601


UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.fi
www.twitter.com/UPM_News
www.twitter.com/UPM_Paper


UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM Paperi
UPM:llä on 21 uudenaikaista paperitehdasta Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Itävallassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Maailman johtavana painopaperivalmistajana UPM tarjoaa asiakkailleen uusiutuvasta materiaalista valmistettuja huipputehokkaita tuotteita. UPM Paperi tuottaa enemmän lisäarvoa tehokkaiden käytäntöjensä ja toimintansa jatkuvan kehittämisen kautta. UPM Paperin liikevaihto vuonna 2012 oli 7,2 miljardia euroa ja se työllistää noin 12 600 henkilöä. Lisätietoja osoitteessa www.upmpaper.com.

UPM:n Biofore-strategia ja jatkuva työ yritysvastuun saralla on saanut tunnustusta eri osapuolilta. UPM on listattu ainoana metsä- ja paperiteollisuusyrityksenä maailmanlaajuisesti Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä. Lisäksi UPM palkittiin innovatiivisimpana yrityksenä vuoden 2012 Ethical Corporation Awardseissa. Nordic Carbon Disclosure Leadership -indeksissä UPM listautui jaetulle ensimmäiselle sijalle huippupistein. UPM on yksi seitsemästä paperinvalmistajasta, jotka saivat tunnustuspalkinnon WWF:n Environmental Paper Awards 2012 -vertailussa ”Toimitusketjun läpinäkyvyys” -sarjassa. www.upmresponsibility.com