UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • UPM:n ja Vierumäen järjestämässä seminaarissa pohdittiin alueen visioita ja tulevaisuutta matkailukohteena

UPM:n ja Vierumäen järjestämässä seminaarissa pohdittiin alueen visioita ja tulevaisuutta matkailukohteena

Lehdistötiedote 8.3.2013 16.00 EET

(UPM, Valkeakoski, 8.3.2013) - 6.3. oli koolla runsaslukuinen - yli 50 henkilön - joukko matkailualan, maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen, julkishallinnon, urheilun ja liikunnan lajiliittojen, innovaattoreiden ja markkinoinnin asiantuntijoita koolla Vierumäellä Matkailun visiot ja tulevaisuus –workshopissa.

UPM ja Vierumäki ovat yhdessä laatineet Vierumäen alueen maankäytön yleissuunnitelman eli MasterPlanin. UPM ja Vierumäki ovat kartoittaneet alueen maankäytön eri mahdollisuudet ja vaihtoehdot, ja seuraavaksi tehdään päätökset alueen yksityiskohtaisemmasta suunnittelusta.

UPM omistaa valtaosan Vierumäen lähellä olevista maista. Vierumäki omistaa hallitsemansa urheiluopiston lähialueen. Vierumäen alueella on jo nyt monipuolisia liikunta-, hyvinvointi, matkailu- ja koulutuspalveluja. Alue on tällä hetkellä suureksi osaksi talousmetsää.

”Näemme alueen kokonaisuutena merkittävänä matkailu- ja virkistyspalvelujen kehittämiskohteena, koska erämaanomaiselta alueelta löytyvät puhdas luonto ja vesistöyhteydet, jo valmista infraa, palveluita sekä hyvät liikenneyhteydet mm. pääkaupunkiseudulta sekä lentoasemalta. Myös sujuvat ratayhteydet Lahdesta Venäjälle Pietarin ovat merkittävä tekijä alueen kehittämisen ja matkailun kasvuodotusten kannalta,” sanoo kaavoituspäällikkö Ahti Laakso UPM Metsäliiketoiminnasta.

Seminaarin teemoina nousivat esille tulevaisuuden matkailun megatrendit, kuten matkailun ekologisuus, turvallisuus, hyvinvointipalvelut, ikääntyvien ihmisten palveluiden kehittäminen, elämyksellisyys ja matkailun palveluiden kehittäminen enemmän aktiviteettien puolelle. Vahvana teemana nousi esille mm. ns. ’syvämatkailu’ ja lähialueiden merkityksen korostuminen tulevaisuudessa. Syvämatkailussa matkailijoille tuodaan tarjolle entistä paremmin lähiseudun erityispiirteet ja ominaisuudet ja tuotteistetaan ne matkailijalle houkutteleviksi palveluiksi muiden alueen palveluiden lisäksi.

Lisätietoja antavat:
Kaavoituspäällikkö Ahti Laakso, UPM Metsäliiketoiminta, puh. 040 - 674 9478
Toimitusjohtaja Heikki Hietanen, Vierumäki Country Club Oy, puh. 050 - 373 0303


UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM Metsä
UPM:n metsäliiketoiminta vastaa yhtiön omien metsien hyödyntämisestä ja metsänomistajille tarjottavista metsäpalveluista. UPM omistaa Suomessa maata noin 850 000 hehtaaria. UPM:n Pohjois-Euroopan puunhankinta vastaa puuraaka-aineen ostosta ja hankinnasta Suomesta, Venäjältä ja Baltian maista. Tehtaiden tarvitsemasta puumäärästä valtaosa hankitaan kotimaan yksityismetsistä. UPM tarjoaa metsänomistajille myös monipuolisia, laadukkaita ja kilpailukykyisiä metsäpalveluja. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös korkealaatuiset UPM Bonvesta -rantatontit ja -metsätilat.
www.metsämaailma.fi, www.bonvesta.fi


Vierumäki
Vierumäki on ainutlaatuinen hyvinvointipalvelujen, terveysliikunnan ja liikunnallisten vapaa-aikapalveluiden tuottaja sekä monipuolinen liikunta-alan koulutuksen ja urheilun kehittäjä. Vierumäki sijaitsee upean luonnon keskellä järvimaisemissa, 10 000 hehtaarin erämaa-alueen ympäröimänä. Alueella käy vuosittain yli 400 000 asiakasta ja Vierumäki-yhtiöt yhteistyö-kumppaneineen tarjoaa yli 400 työpaikkaa.
 
Suomen Urheiluopisto on opetusministeriön alainen valtakunnallinen liikunnan valmennus- ja koulutuskeskus, jota ylläpitää Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö. Suomen Urheiluopisto kehittää, tuottaa ja markkinoi liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyviä sekä kansallisesti että kansainvälisesti korkeatasoisia valmennus-, koulutus- ja liikuntapalveluja. Ydintoimintaa ovat liikunta-alan koulutus, terveysliikunta ja urheilu/valmennus.
 
Vierumäki Country Club Oy kehittää, tuottaa ja toteuttaa korkealaatuisia kokous- ja kongressi- sekä liikunta- ja hyvinvointipalveluja, niitä tukevia ravintola-, kahvila- ja catering-palveluja sekä rakennustoimintaa ja osakemyyntiä. Se tarjoaa yrityksille ja yksityisille asiakkaille liikunta- ja hyvinvointipalveluja sekä järjestää yrityksille kokous- ja liikuntapäiviä sekä virkistyspaketteja. Vierumäki tarjoaa lisäksi monipuolisia terveys- ja hyvinvointipalveluja, asiantuntijaluentoja, kuntotestausta ja -kartoitusta sekä urheilijoiden tukipalveluja.
www.vierumaki.fi