UPM.FI

UPM suunnittelee kahta tuulivoimalaa Pietarsaaren tehdasalueelleen

Lehdistötiedote 18.3.2013 16.00 EET

(UPM, Helsinki, 18.3.2013 klo 15) – UPM suunnittelee kahta tuulivoimalaa Pietarsaaren tehdasalueelleen. Hankkeesta ollaan jättämässä rakennus- ja poikkeamislupahakemuksia.

Arvion mukaan kaksi nykyaikaista noin kolmen megawatin tuulivoimalaa voisi tuottaa sähköä yhteensä noin 16 miljoonaa kilowattituntia vuodessa. Tämä vastaa noin 900 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Tuulimittaukset ovat käynnissä alueen tuuliolosuhteiden kartoittamiseksi. Hankesuunnitelmissa on huomioitu ympäristövaikutusten minimointi, jonka pohjaksi on tehty kattavat selvitykset tuulivoimatuotannon vaikutuksista ympäristöön. Luontoselvityksessä on kartoitettu muutto- ja pesimälinnusto ja alueen muu luonto. Lisäksi ympäristövaikutuksia on selvitetty maisema-, ääni- ja varjovaikutusmallinnuksin.

Kun tuulivoimala sijoitetaan teollisuusympäristöön, sen ympäristövaikutukset ovat vähäisemmät kuin luontoon sijoitettaessa. Näin vältetään myös pitkien sähköjohtojen ja teiden rakentaminen.

Hankkeesta järjestetään avoin tiedotustilaisuus Wilhelminassa (Alholmintie 43, Pietarsaari) maanantaina 18.3.2014 alkaen klo 18.00. Paikalla hankkeesta ovat kertomassa UPM:n ja kunnan edustajat.

Suomessa tuulivoiman kysyntä ylittää tarjonnan. Suomen Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on, että vuonna 2020 sähkönkulutuksesta tuotetaan tuulivoimalla noin kuusi prosenttia. Sähkön tuotantotavoite on kuusi terawattituntia, joka edellyttää noin 2500 megawattia asennettua kokonaistehoa. Tämä vastaa noin 900 turbiinia. Vuoden 2012 lopussa Suomessa oli asennettua tuulivoimakapasiteettia lähes 300 megawatin verran.

UPM kartoittaa ja kehittää Suomessa omistamiaan maa-alueita tuulivoimatuotantoon soveltuviksi. Yhtiö omistaa Suomessa noin 850 000 hehtaaria maata.

Lisätietoja antaa
Projektipäällikkö Sirpa Korhonen, UPM Energia, Tuulivoiman kehitys, puh. 040 661 3750.

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM Energialiiketoiminta
jatkaa kasvuaan vähäpäästöisillä energiamarkkinoilla. Kasvulle on vankka perusta: vahva markkina-asiantuntijuus ja vakuuttava osaaminen monipuolisen uusiutuvan energian tuotannossa. Meillä on noin 70 energia-alan ammattilaista ja toimimme Pohjoismaisilla ja Keski-Euroopan energiamarkkinoilla. UPM:n monipuolinen ja kustannustehokas sähköntuotanto muodostuu vesivoimasta, ydinvoimasta, lauhteesta, tuulivoimasta ja metsäbiomassapohjaisesta sähkön ja lämmön yhteistuotannosta.

UPM omistaa Suomessa 850 000 metsätalousmaata. Yhtiön metsäomaisuuden hoidosta ja arvon lisäyksestä vastaa UPM:n Metsäliiketoiminta. Sen Maankäyttö ja kiinteistöt –yksikkö jalostaa yhtiön metsäomaisuudesta korkealaatuisia UPM Bonvesta rantatontteja ja metsätiloja, vuokraa käyttöoikeuksia yhtiön maa- ja vesiomaisuuteen sekä vastaa maanomistajan edunvalvonnasta ja kiinteistökehityksestä. Lisätietoja www.bonvesta.fi