UPM.FI

UPM osallistuu WWF:n Earth Hour 2013 -ilmastotapahtumaan lauantaina

Lehdistötiedote 19.3.2013 10.00 EET

(UPM, Helsinki, 19.3.2013 klo 10.00) – UPM osallistuu WWF:n globaaliin ilmastotapahtumaan, Earth Hour:iin 2013, sammuttamalla Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin valot tunnin ajaksi lauantaina 23. maaliskuuta 2013 klo 20.30 alkaen. UPM rohkaisee myös työntekijöitään ottamaan osaa kampanjaan sammuttamalla valot kotonaan kyseessä olevana ajankohtana. Tällä symbolisella eleellä UPM haluaa osoittaa sitoutumistaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. UPM osallistuu kampanjaan viidettä kertaa.

WWF:n Earth Hour on muistutus energiankulutuksen vähentämisen ja uusiutuvien energialähteiden osuuden lisäämisen tärkeydestä. UPM:n Biofore-strategian mukaisesti yhtiö kehittää jatkuvasti toimintojaan hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. UPM on asettanut vuoteen 2020 ulottuvat pitkän aikavälin ympäristötavoitteet.

”Biofore on enemmän -ajattelu on UPM:n tapa tehdä töitä ja vastauksemme globaaliin resurssien niukkuuteen. UPM keskittyy tuottamaan enemmän vähemmällä. Olemme kehittäneet tehtaidemme energiatehokkuutta jo 15 vuotta energiasäästökampanjoiden ja energiatehokkuusinvestointiohjelmien avulla. Tuloksena tästä, UPM vähensi sähkönkulutusta 24 % paperitonnia kohden vuosina 2002-2012”, sanoo Päivi Salpakivi-Salomaa, UPM:n ympäristöjohtaja.

UPM:n tuottamasta sähköstä 81 % on hiilidioksidineutraalia ja biomassapohjaisten polttoaineiden osuus UPM:n käyttämistä polttoaineista on 65 %. UPM kehittää jatkuvasti uusia ratkaisuja fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Yhtiö investoi tehokkaaseen energiantuotantoon ja rakentaa Schongaun paperitehtaalle Saksaan uuden lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksen. Puupohjaisten toisen sukupolven biopolttoaineiden tuotanto alkaa vuonna 2014 Lappeenrannassa.

WWF:n mukaan Earth Hour on suurin kansainvälinen ilmastotapahtuma maailmassa.

Lisätietoja antaa:
Timo Lehesvirta, Ympäristöjohtaja, Energia ja Sellu, UPM, puh. 0400 752 212

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.fi
www.twitter.com/UPM_News


Earth Hour
Earth Hour on WWF:n maailmalaajuinen tapahtuma, joka kokoaa vuosittain lähde kaksi miljardia ihmistä ympäri maailmaa sammuttamaan valonsa tunniksi ilmaston hyväksi. Earth Hour vietetään lauantaina 23.maaliskuuta klo 20.30-21.30 paikallista aikaa. www.earthhour.org

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM Paperi
UPM:llä on 21 uudenaikaista paperitehdasta Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Itävallassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Maailman johtavana painopaperivalmistajana UPM tarjoaa asiakkailleen uusiutuvasta materiaalista valmistettuja huipputehokkaita tuotteita. UPM Paperi tuottaa enemmän lisäarvoa tehokkaiden käytäntöjensä ja toimintansa jatkuvan kehittämisen kautta. UPM Paperin liikevaihto vuonna 2012 oli 7,2 miljardia euroa ja se työllistää noin 12 600 henkilöä. Lisätietoja osoitteessa www.upmpaper.com.

UPM:n Biofore-strategia ja jatkuva työ yritysvastuun saralla on saanut tunnustusta eri osapuolilta. UPM on listattu ainoana metsä- ja paperiteollisuusyrityksenä maailmanlaajuisesti Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä. Lisäksi UPM palkittiin innovatiivisimpana yrityksenä vuoden 2012 Ethical Corporation Awardseissa. Nordic Carbon Disclosure Leadership -indeksissä UPM listautui jaetulle ensimmäiselle sijalle huippupistein. UPM on yksi seitsemästä paperinvalmistajasta, jotka saivat tunnustuspalkinnon WWF:n Environmental Paper Awards 2012 -vertailussa ”Toimitusketjun läpinäkyvyys” -sarjassa. www.upmresponsibility.com