UPM.FI

UPM Metsän uusi juliste esittelee metsiemme harjukasveja

Lehdistötiedote 7.3.2013 9.30 EET

(UPM, Helsinki, 7.3.2013 klo 9.30) – UPM Metsän suositun luontojulistesarjan uusin juliste esittelee metsiemme harjukasveja.

Harjuille on sopeutunut oma tyypillinen lajistonsa, joka on sopeutunut eri tavoin elinympäristöönsä. Harjulajit ovat taantuneet muun muassa harjujen umpeenkasvun myötä. Erityisesti puut varjostavat harjukasveja ja mahdollistavat muiden metsälajien lisääntymisen harjulla, ja huonoina kilpailijoina harjulajien määrä vähenee. Harjuille tyypillisten putkilokasvien vähetessä myös niihin sitoutuneet hyönteiset vähenevät ja voivat lopulta kadota alueelta.

UPM on ollut aktiivisesti toteuttamassa harjulajien elinympäristöjen turvaamiseen liittyviä hankkeita yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

- Tavoitteena on löytää harjuille soveltuvia käytännöllisiä menetelmiä lajiston turvaamiseksi puustoa poistamalla ja maaperään kohdistuvilla käsittelyillä – tai käsittelyjä tekemättä. Tulokset ovat olleet lupaavia niin menetelmien kehityksen kuin aikaansaatujen tulosten valossa. Työtä on kuitenkin edelleen tehtävänä, kertoo UPM Metsän ympäristöpäällikkö Sami Oksa.

Metsiemme harjukasveja on jo 12. juliste UPM Metsän suositussa luontojulistesarjassa. Julisteen kuvat on piirtänyt Juha Ilkka. UPM:n luontojulisteita ja niihin liittyviä opasvihkosia voi noutaa UPM:n metsäpalvelutoimistoista. Joidenkin julisteiden painos on loppunut, mutta monia julisteita on vielä jäljellä. Metsäpalvelutoimistojen yhteystiedot löytyvät UPM Metsän verkkopalvelusta www.metsämaailma.fi.

Juliste löytyy pdf-muodossa UPM Metsämaailmasta oheisen linkin takaa.

Lisätietoja antavat:
Ympäristöpäällikkö Sami Oksa, UPM Metsä, puh. 040-5603474
Viestintäpäällikkö Nilla Hietamäki, UPM Metsä, puh. 040-5429629

UPM:n aiemmat luontojulisteet: sudenkorennot, linnut, perhoset, kovakuoriaiset, lehtokasvit, sienet, jäkälät, sammaleet, käävät, pistiäiset, puut

UPM Metsä
UPM:n metsäliiketoiminta vastaa yhtiön omien metsien hyödyntämisestä ja metsänomistajille tarjottavista metsäpalveluista. UPM omistaa Suomessa maata noin 850 000 hehtaaria. UPM:n Pohjois-Euroopan puunhankinta vastaa puuraaka-aineen ostosta ja hankinnasta Suomesta, Venäjältä ja Baltian maista. Tehtaiden tarvitsemasta puumäärästä valtaosa hankitaan kotimaan yksityismetsistä. UPM tarjoaa metsänomistajille myös monipuolisia, laadukkaita ja kilpailukykyisiä metsäpalveluja. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös korkealaatuiset UPM Bonvesta -rantatontit ja -metsätilat. www.metsämaailma.fi, www.bonvesta.fi, www.upm.fi