UPM.FI

PVO suunnittelee Olkiluoto 3 -yksikköön liittyvää osakeantia, UPM:n osuus EUR 115 miljoonaa

Sijoittajauutinen 1.3.2013 13.00 EET

(UPM, Helsinki, 1.3.2013 klo 13.00 ) - Pohjolan Voima Oy (PVO) on ilmoittanut UPM:lle suunnittelevansa Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) hallituksen ehdottaman osakaslainan rahoittamiseksi enintään 230 miljoonan osakeantia PVO:n osakkaille. UPM:n osuudeksi annista arvioidaan EUR 115 miljoonaa, joka vastaa UPM:n omistusosuutta. Anti toteutettaisiin B2 – osakesarjalla tulevien vuosien aikana rahoitustarpeen mukaan. 

TVO:n ja PVO:n on osakkaat päättävät asiasta kummankin yhtiön yhtiökokouksissa kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. UPM päättää mahdollisesta osallistumisestaan aikanaan.

UPM on 44,0 %:n osuudella mukana osakkuusyhtiö PVO:ssa. PVO on 58,39 %:n osuudellaan enemmistöosakas ydinvoimatuottaja TVO:ssa. UPM omistaa 50 % PVO:n B2-osakesarjasta.

***

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.fi

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi